1E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Det ökar med samma hela tiden Bo Sjöström & Jacob Sjöström
Författarna, som har erfarenheter som matematiklärare i grundskolan och inom lärarutbildningen, ger här en kommentar till artikeln Att undervisa matematik för kreativa resonemang i Nämnaren 2019:4 och presenterar en aktivitet som de har genomfört med många elever på olika kunskapsnivåer.

Proportioner och reguladetri Lucian Olteanu
I denna artikel uppmärksammas en uppställning i proportioner med anor från medeltiden. Författaren framhåller att denna metod ligger nära vårt vardagliga tänkande och att den stimulerar till problemlösning. Samspelet mellan metod och idé är ofta komplext då man ska försöka lösa ett problem. Reguladetrins typiska uppställning kan leda till ett kreativt sökande efter passande proportioner i problemställningen inom flera skilda matematikmoment.

Kryptering – utmaning för 12-åringar Tomas Fridström
Här berättas om en lektionsserie kring kryptering, som en sjätteklass varit med om. Lärarna ville se om 12-åringar kunde ta till sig relativt avancerad matematik. Resultatet förvånade alla inblandade, utom eleverna.

Ett undersökande arbetssätt och problemlösning med GeoGebra Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd
Användningen av IKT i matematikundervisningen blir inte bättre för att det blinkar och låter. Snarare kan elevers arbete med genomtänkta uppgifter under ledning av kunniga lärare ytterligare stärkas av IKT. Här får eleverna på gymnasiet undersöka funktioner med stöd av GeoGebra.

Aktiviteter

Bokstavsserier (110526)
Eleverna får arbeta med serier som består av bokstäver istället för tal. Generalisering och logiskt tänkande samt problemlösning övas.

Skostorlek (110224)
Aktiviteten låter eleverna undersöka och tolka räta linjer med hjälp av en mätsticka som lätt går att få tag i vilken skoaffär som helst.

Från Nämnaren på nätet

Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Detta är ett tacksamt område att arbeta med för elever i alla åldrar. Aktiviteten innebär att man måste använda sina kunskaper om tal och positionssystem och kanske upptäcka nya.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg