1B

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.

Centralt innehåll 

Algebra

Att läsa

Kan 8–12-åringar lösa ekvationer? Maria Dahlin & Eva-Lena Eriksson
Genom att inte på förhand bestämma att ekvationer är ”för svårt” för eleverna beskriver författarna hur de med rätt stöd fick sina elever i årskurs 2 och årskurs 6 att både lösa ekvationer och att använda dem vid problemlösning. Deras slutsats är att vi lärare inte ska vara rädda för att ha höga förväntningar på våra elever.

Kängurusidan: Ekvationer i ett sammanhang Anne-Gunn Svorkmo
Denna artikel har tidigare publicerats i Tangenten nr 4, 2021. Författaren Anne-Gunn Svorkmo arbetar på det norska matematikcentrat, bland annat med Kängurutävlingen. Här har en översättning och viss bearbetning gjorts, till exempel att elevåldrarna är anpassade till svenska förhållanden.

Talpyramider Kurt Klungland
Vid Matematikkens dag 2006, som arrangerades av LAndslaget forMatematikk I Skolen, LAMIS, presenterade författaren en aktivitet med talpyramider som ger färdighetsträning och undersökning samtidigt. Skolorna kunde via nätet hitta arbetsmaterial och även lämna in resultat av elevernas undersökningar.

Magikerns kvadrat Per-Eskil Persson
Magiska kvadrater har kinesiskt ursprung och även om de också förekommer i många kulturer så har dessa talmönster haft allra störst betydelse i kinesisk kultur. Med hjälp av ett stycke kinesisk historia inbjuds ni här att ta del av de magiska kvadraternas mysterium.

Konstnärens kvadrat Per-Eskil Persson
I Albrecht Dürers konstverk Melencolia I kan man se en tavla där talen 1 till 16 är avbildade i ett kvadratiskt mönster. Vid närmare gransking är detta en magisk kvadrat som ger upphov till mycket spännande problemlösning.

 

Aktiviteter

Grodhopp (110414)
Elever behöver få möta många aktiviteter där de kan se att algebra bland annat är generaliserad aritmetik. För många är det ett stort steg att ta från att räkna med tal till att räkna med bokstäver. Att kunna se vilken verklighet som ligger bakom ett generellt uttryck underlättar förståelsen.

Hur många i varje ask? (121002)
En klassisk aktivitet som introducerar ekvationslösning.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg