1C

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.

Centralt innehåll

Geometri

Att läsa

Länkstenen Calle Flognman
Genom att använda marksten kan elever få lösa verkliga matematikproblem som de tidigare inte har mött. Detta undersökande arbetssätt kan väcka elevernas engagemang och ger även läraren möjlighet att ställa sig frågan Vilka förmågor kommer till uttryck när de redovisar sitt arbete?

Föränderliga och harmoniska rektanglar Pesach Laksman
Det finns mycket spännande att upptäcka i en rektangel. I artikeln beskrivs hur elever från tidiga grundskoleår och upp på gymnasiet kan träna sin problemlösningsförmåga med hjälp av rektanglar.

Hemmafrum som lyckades Gunilla Borgefors
Det finns gott om geometriska problem som är enkla att beskriva men svåra eller omöjliga att lösa. Dessa problem lockar inte bara yrkesmatematiker, utan också ett antal fritidsmatematiker som kan använda många år av sitt liv att fundera på dem. I de flesta fall blir resultatet inte mer än att de har roligt under tiden, men ibland händer det att någon hemma vid köksbordet löser ett problem som yrkesmatematikerna gått bet på. Det här är historien om ett sådant problem och den kaliforniska hemmafrun Marjorie Rice.

Maskrosorna blommar Margaretha Gabrielsson
Här berättas om ett arbete i en etta. Många av barnen är intresserade av naturen och klassen har utomhuslektioner varannan vecka. När så en läsebokstext illustrerades av en maskros gavs en möjlighet att knyta samman läseboken, matematiken och barnens naturintresse.

Origami Norio Torimoto
Norio Torimoto höll flera seminarier om origami och matematik vid Matematikbiennalen 2002. Här visar han hur man kan upptäcka intressanta egenskaper hos det vanliga A4-papperet.

Aktiviteter

Vilken burk rymmer mest? (110408)
Låt eleverna i grupp lösa en uppgift om mätning och jämföra volymer. Uppgiften tränar elevernas förståelse för volymbegreppet och ger möjlighet till ett undersökande arbetssätt.

Rektangel (110419)
Aktiviteten befäster kunskaper om den geometriska formen rektangel. Spelet övar förmågan att tänka framåt i flera steg.

Skuggor (110506)
Avsikten med aktiviteten är att låta eleverna göra förutsägelser och sedan följa upp dem. När eleven upptäcker skillnaden mellan sin egen förutsägelse och det faktiska resultatet kan det bidra till att hon utvecklar sitt sätt att tänka, i detta fall hur tredimensionella föremål avbildas tvådimensionellt som skuggor. Med hjälp av förutsägelser riktas elevens uppmärksamhet mer mot sitt tänkande än åt att enbart göra något.

Stickor kors och tvärs (110527)
De stickproblem som är samlade i denna aktivitet har gemensamt att de utgår från geometriska former som t ex kvadrater och trianglar. Arbetet med problemen befäster de geometriska begreppen och ger övning i logiskt tänkande.

Informationsbitar (110419)
Eleverna arbetar i grupp med att lösa en uppgift i geometri. Uppgiften tränar elevernas förståelse och användning av ett matematiskt språk och att i en gruppsituation bidra till en lösning av ett problem.

Area med stickor (110519)
Area med stickor är en intressant och innehållsrik aktivitet. Den engagerar såväl elever i grundskolan och på gymnasiet som vuxna. Aktiviteten lyfter fram det faktum att en given omkrets kan ge ytor med olika areor och den innehåller även en stor portion problemlösning. Area med stickor är också ett bra exempel på en aktivitet där material inledningsvis är nödvändigt för alla, men där ett abstrakt och generellt matematikinnehåll sedan kan utvecklas i olika hög grad beroende på elevernas kunnande och intresse.

X-kuber (110304)
Att vika och sätta samman kuber uppskattas av många. Förutom att det är en nyttig finmotorisk övning finns många möjligheter att lyfta fram varierande matematikinnehåll för elever i olika åldrar.

Från Nämnaren på nätet

Uppslag: Matematik invikt i papperslådor June Morita
Här bjuds på en aktiverande övning där eleverna viker tredimensionella papperslådor av pappersark, utan hjälp av klister eller tejp. Den kan användas från första klass.

Problem

Problem: Sfär i tetraeder
Den här uppgiften är hämtad från Mattesherpa. För handledning och kommenterer, se mattesherpa.se (för att få lösning måste man ansöka om medlemsskap, vilket är gratis). Beräkna radien för den största sfär som kan innehållas i en (regelbunden) tetraeder med alla kantlinjernas längd lika med a.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg