8C

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Geometri

Att läsa

Uppslaget: Geometri och mönster i Scratch
Uppslaget är hämtat från ScratchMaths,ett engelskt forskningsprojekt vars mål är att utveckla undervisning där eleverna utforskar viktiga matematiska idéer genom programmering. Forskarna valde att använda Scratch som är en visuell programmeringsmiljö där eleverna arbetar med blockprogrammering,
utvecklad av programmerare vid MIT, Massachusetts Institute of Technology.Scratch är tänkt som en inkörsport till programmering och är inte i första hand utvecklat för matematikundervisning. Ändå har det på kort tid blivit en flitigt använd programmeringsmiljö i svenska klassrum. Programvaran är
gratis och finns idag översatt till svenska.

Uppslaget: Upptäck olika kägelsnitt med laser Tor Hjalmar Johannessen
I matematik kallas de geometriska figurerna parabler, cirklar, ellipser och hyperbler för kägelsnitt. Figurerna bildas i skärningsplanet genom en kon eller med ett annat ord en kägla, därav namnet kägelsnitt. Med enkel utrustning går det att visa de fyra olika geometriska figurerna och göra själva käglan synlig. Huvudpoängen är att en blank nål i princip är en cylinder.

Om omslagsbilden – På äventyr längs mattestigar Brita Olsson-Lehtonen
På 90-talet började författaren använda programmeringsspråket Mathematica, som gav henne ett verktyg för visualisering av matematik. Det ledde till specialintresset att använda bilder kan för att fördjupa förståelsen av matematikämnet.

Samspelet mellan algebra och geometri Thomas Lingefjärd
Geogebra är ett program som bland annat kan hantera algebra och geometri. Programmet är gratis, plattformsoberoende och finns översatt till ett flertal språk. Det kan användas på hela grund- och gymnasieskolan.

Tredimensionellt tänkande Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd
Tredimensionella matematiska representationer är inte särskilt vanliga i skolans matematikkurser, med undantag för kurs 3–5 i gymnasiet. Varför kan vi spekulera i. Kanske för att de kräver avancerade kunskaper i matematik för att man ska kunna förstå? Genom att använda GeoGebra kan vi producera sådana bilder och föra resonemang kring dem för att erövra dessa kunskaper.

Med GeoGebra ut i rymden Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
När matematikmiljön GeoGebra uppgraderades till version 5 var den största nyheten ett nytt tredimensionellt gränssnitt. Vad kan vi då göra med det i matematikundervisningen? Här ges förslag på hur man kan komma ut i rymden. Plocka gärna upp programmet och prova.

Aktiviteter

Fyra olika fyrhörningar (161130)
Detta är en aktivitet som ger elever tillfälle att upptäcka och använda begrepp för att beskriva likheter och skillnader mellan olika fyrhörningars geometriska egenskaper. Aktiviteten använder en så kallad applet som kan användas på datorer eller datorplattor.

Tio frågor (170116)
Tio frågor är en aktivitet som ger elever tillfälle att använda matematikord för att beskriva olika trianglar och fyrhörningar.

Samma area (170109)
Aktiviteten ger eleverna tillfälle att använda en dynamisk representation för att undersöka förhållandet mellan två areor.

Robotprogrammering (170227)
Robotprogrammering ger elever tillfälle att använda stegvisa kommandon för att programmera en robot. Utöver det använder eleverna tidsmätning som redskap för att undersöka robotens funktion och för att relatera ett skrivet program till robotens fysiska förutsättningar.

Från Nämnaren på nätet

Avancerad matematik med GeoGebra Thomas Lingefjärd
Enligt författarens uppfattning är det inte lätt att hitta ett datorprogram, skapat för matematikundervisning, som passar både grundläggande och avancerade matematiska begrepp och konstruktioner. Denna artikel om Geogebra tar upp matematikområden som ligger i slutet av gymnasiet och i början av eftergymnasiala studier av matematik. Matematikinnehållet rör avancerade integraler, komplexa tal, vektorer och Taylorapproximation.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg