2F

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll

Problemlösning

Att läsa

Förklaringsuppmaningar Ida Bergvall, Anneli Dyrvold & Kristina Johansson
Med hjälp av förklaringsuppmaningar kan elever få stöd i att rikta sin uppmärksamhet mot viktiga aspekter av ett matematikinnehåll då ett nytt begrepp introduceras. Då eleverna i åk 4 diskuterar proportionalitet har de stöd av fyra huvudtyper av förklaringsuppmaningar som författarna beskriver.

Om begreppet begrepp Henrik Petersson
Elever behöver ta till sig begrepp på ett djupare plan om de verkligen ska förstå och kunna använda dem i sin problemlösning och i sina resonemang. I artikeln ger författaren exempel på problem som på olika sätt belyser begrepp.

Att starta med problem Bengt Ulin
Problemlösning kan ses både som medel och mål i all undervisning. I denna artikel beskrivs hur problemlösning kan användas som ett sätt att närma sig matematiska begrepp. Med ett undersökande arbetssätt som stimulerar fantasin kan alla elever arbeta utifrån samma problem. Individualiseringen består då i hur och på vilken nivå problemet angrips.

Rika matematikuppgifter Ole Björkqvist
Matematiskt rika uppgifter är viktiga hjälpmedel i undervisningssituationen och fungerar som bärare av undervisningskultur. I artikeln ges exempel på hur sådana uppgifter kan uppmuntra användning av olika representationer och lösningsmetoder. Rika uppgifter kan användas som înyckeluppgifterî, vilka läraren återkommer till gång på gång för att stärka elevens begreppsförståelse och förmåga att se sammanhang.

Aktiviteter för att lära matematik Bjørnar Alseth
I det norska KIM-projektet kartläggs elevers begrepp och uppfattningar inom olika områden. Här presenteras en aktivitet, vars syfte är att tidigt utveckla god förståelse för positionssystemet. Aktiviteten har använts i förskola och tidiga skolår. I artikeln diskuteras även några överordnade principer för undervisning.

Aktiviteter

Gemensam problemlösning – tal (160429)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem om tal. Eleverna ges möjlighet att kommunicera om begrepp som större än, mindre än, udda och jämna tal, primtal och delbarhetsregler.

Gemensam problemlösning – procent (181004)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem med grundläggande procentuttryck. Eleverna ska gemensamt bestämma hur olika kakor ser ut.

Gemensam problemlösning – bråk och procent (181004)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem som rör grundläggande bråk- och procentuttryck. Eleverna ska gemensamt bestämma hur olika pizzor ser ut.

Vilken burk rymmer mest? (110408)
Låt eleverna i grupp lösa en uppgift om mätning och jämföra volymer. Uppgiften tränar elevernas förståelse för volymbegreppet och ger möjlighet till ett undersökande arbetssätt.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg