8F

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Problemlösning

Att läsa

Meningsfull matematik genom verkliga problem Bertram Stenlund Fridell & Martin Snickars
En alltför läroboksstyrd undervisning och elever som ifrågasatte nyttan med den matematik som de jobbade med på lektionerna, gjorde att författarna ville utveckla ett alternativt arbetssätt. Effekterna av att presentera problem i korta filmer blev större än vad de hade förväntat sig.

Skrivfelet som bara ger och ger David Taub
Ibland kan ett enkelt skrivfel ge upphov till fördjupande och intressant matematik. Här får vi följa med på en undersökning av ett felkonstruerat problem med algebra och några dynamiska program, en undersökning som leder långt bortom vad som var tanken med det ursprungliga problemet.

Aktiviteter

Robotprogrammering (170227)
Robotprogrammering ger elever tillfälle att använda stegvisa kommandon för att programmera en robot. Utöver det använder eleverna tidsmätning som redskap för att undersöka robotens funktion och för att relatera ett skrivet program till robotens fysiska förutsättningar.

Oändlighet och gränsvärde (170306)
Kunskap om oändlighet och gränsvärden är grunden för att förstå infinitesimalkalkyl. Aktiviteten utmanar elevernas föreställning om oändlighet. Syftet är att introducera begreppet gränsvärde och att illustrera det med matematikens språk. Genom aktiviteten utmanas elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga utifrån ett par gränsvärdesproblem. Problemen går att lösa med grafiska, algebraiska och numeriska metoder. Uppgifterna ger möjlighet att låta eleverna lära sig av varandras strategier.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg