7D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Medelvärdenas släktskap och gestaltning Pesach Laksman
Det finns flera sorters medelvärden. Samband mellan tre av dessa diskuteras här samt åskådliggörs geometriskt.

Florence Nightingale – en statistikpionjär Bengt Ulin
Den historiskt berömda sjuksköterskan och kvinnorättskämpen Florence Nightingale var också en av statistikens förgrundsgestalter. Vi får här ta del av hur hon med hjälp av skickligt använda diagram lyckades få genomslag för sina idéer som räddade liv. Inledningsvis ges även exempel på hur man kan missbruka statistik.

Sannerligen synnerligen osannolikt Håkan Johansson & Lennart Skoogh
I en nation som Sverige, som så totalt har gripits av speldjävulen, behöver både lärare och elever vettiga vardagskunskaper om sannolikhet och om chansen att vinna i olika spel. Med utgångspunkt i elevers intresse för spel och undersökningar presenteras i artikeln några konkreta undervisningsidéer, som kan bidra till att utveckla intresset och förståelsen för sannolikhetsresonemang.

Förbannade lögner, skruvade siffror och tillrättalagd statistik Peeter-Jaan Kask
Världen runt omkring oss kan i många fall beskrivas med statistik, men tolkningen kan göras på många olika sätt. Opinionsbildare kan ”bevisa” att deras åsikter är de rätta genom att använda ett perspektiv som gynnar dem. Här får vi ta del av varför vi bör vara försiktiga med hanteringen av statistik.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg