7E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans.

Centralt innehåll

Samband och förändring

Att läsa

Gunga med Galileo – matematik för hela kroppen Ann-Marie Pendrill
På en lekplats eller i en nöjespark finns möjlighet att påtagligt uppleva begrepp från fysik och matematik med den egna kroppen. Med hjälp av tidsmätningar kan man få förståelse för gungans pendelrörelse och även en matematisk modell.

Att köa Håkan Lennerstad
Att stå i en kassakö kan vara en plågsam leda i väntan på något mycket åtrått, exempelvis biljett till en länge emotsedd konsert. Men är man som artikelförfattaren här intresserad av matematik kan väntan bli mindre trist. Dessutom kanske det går att ta reda på något om köernas matematik.

Levande matematik Birger Jörgensen & Bengt Åhlander
Kan man göra matematiken på samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje mer levande? Birger Jörgensen och Bengt Åhlander,Vänersborg, har försökt och resultatet redovisades vid biennalen i Göteborg 1992. Utställningen blev en av de två vinnande idéutställningar , som belönades med Nämnarens resestipendium. I slutet av artikeln tar de också upp några konkreta modeller för NT-linjen.

Kan matematiken hjälpa oss att förstå hur vi blev till? Torbjörn Lundh
Att matematiken är ett viktigt hjälpmedel inom fysik och kemi är välkänt, men även biologin utnyttjar matematiken för att studera komplexa fenomen. En matematisk modell för en viss kemisk process som kallas reaktion-diffusion kan exempelvis antyda hur en zebras ränder skapas. Kanske kan matematiken även hjälpa oss att förstå hur vi själva utvecklas från en enda äggcell till en färdig varelse?

Aktiviteter

Från Nämnaren på nätet

Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Detta är ett tacksamt område att arbeta med för elever i alla åldrar. Aktiviteten innebär att man måste använda sina kunskaper om tal och positionssystem och kanske upptäcka nya.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg