9E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Om proportionalitet Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn
En typ av problem i skolans matematikundervisning som vållar svårigheter för elever och därmed också för deras lärare är de som bygger på proportionalitet. Artikelförfattarna följer här upp en artikel från Nämnaren 2015:3 och diskuterar hur en laboration kan leda eleverna in i proportionalitetstänkande.

Modellera en zombieapokalyps Jonas Hall
Modellering är ett sätt att ta sig an problem som i gymnasiets mer avancerade kurser öppnar helt nya och fantastiska möjligheter för eleverna, som till exempel att modellera föroreningsolyckor i sjöar, slaget vid Thermopylae eller en zombieapokalyps. Matematiken kan behövas när man minst anar det.

Kan matematiken hjälpa oss att förstå hur vi blev till? Torbjörn Lundh
Att matematiken är ett viktigt hjälpmedel inom fysik och kemi är välkänt, men även biologin utnyttjar matematiken för att studera komplexa fenomen. En matematisk modell för en viss kemisk process som kallas reaktion-diffusion kan exempelvis antyda hur en zebras ränder skapas. Kanske kan matematiken även hjälpa oss att förstå hur vi själva utvecklas från en enda äggcell till en färdig varelse?

Aktiviteter

En okänd graf (140210)
Elever behöver många erfarenheter av att samla och tolka information. De behöver även presentera information de själva har samlat. I denna aktivitet läggs grunden till linjediagram.

Bungeedockan (110210)
Bungeedockan handlar om att anpassa längden på en lina av gummisnoddar så att den inte blir för kort, då blir hoppet lite trist, och inte för långt, det är inte bra för hälsan. Denna aktivitet handlar om linjära funktioner och lämpar sig väl för grupparbete. Aktiviteten passar för alla åldrar.

Smarta handdukar (120323)
I aktiviteten ska eleverna jämföra handdukar i tre olika storlekar. De kommer att undersöka skillnad och förhållande, arbeta med begrepp som anknyter till geometri, värdera felkällor, använda skala och göra beräkningar om energiförbrukning, massa, kraft, hastighet etc.

Biografer (110303)
Eleverna ska gruppvis tolka grafer och koppla samman dem med tillväxt av olika organismer. Ämnesövergripande arbete sker genom den nära kopplingen till biologi.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg