3E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Gruppera mera! Karin Landtblom & Anette de Ron
Dubbelt och hälften är vanliga inslag i den tidiga matematikundervisningen. Elever ska ringa in hälften av något eller rita så att det blir dubbelt så många. Hur det ser ut i läroböcker och hur läraren kan omformulera uppgifter så att de kan vara till stöd för eleverna att djupare förstå begreppen och senare utvidga dem till proportionella samband diskuteras i denna artikel.

Uppslaget: Dubbelt och hälften
Det finns elever som upp i högstadieåldern uppfattar dubbelt som detsamma som +1 eller +2. En tänkbar förklaring är att dessa elever inte gör skillnad på antal (diskret mängd) och helhet (kontinuerlig mängd).

Aktiviteter

Sagt & gjort: Bråka med A4 Pirjo Repo
Som en ytterligare konkretisering vid sidan om äpplen, pizzor och chokladkakor brukar jag använda A4-papper när jag diskuterar tal i bråkform med mina elever på lågstadiet. Eleverna får var sitt papper som vi brukar bestämma till en hel, storlek 1. Man kan med fördel redan ha diskuterat med eleverna om det finns tal mellan 0 och 1. De flesta i tvåan brukar anse att det inte finns några.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg