8A

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Att läsa

Mängdträning på köpet Eva Björklund
Genom att gå från undervisning i programmering på matematiklektionerna till undervisning i matematik genom programmering kan eleverna samtidigt få värdefull mängdträning i tabellkunskaper. I den här artikeln beskrivs hur elever arbetar med programmering och samtidigt tränar multiplikation.

Matematik för den digitala generationen Ulrika Ryan
Kan digitala verktyg vara ett redskap i yngre elevers matematiklärande? Den frågan ställdes när Byskolan i Södra Sandby strax utanför Lund påbörjade ett projektarbete. Artikeln beskriver hur en klass har arbetat kring tal och taluppfattning med digital teknik som hjälpmedel.

Vilse i app-djungeln – en granskning av appar för multiplikationsundervisning Jenny Svedbro
För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar. Här presenterar en av 2016 års stipendiater sitt arbete.

Fokus på elevers uträkningar Elin Sandström
Har du funderat på hur du ska få dina elever att fokusera på kvalitet i sina redovisningar i matematik? I den här artikeln visar författaren hur hon arbetar med elevernas uträkningar digitalt med hjälp av Matteappen.

Aktiviteter

Skutträkning – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 1 (170130)
Aktiviteten introducerar elever i aritmetiska mönster och låter dem upptäcka och visualisera dessa geometriskt med hjälp av en digital applikation. Aktiviteten är den första i en serie om fyra där progressionen sträcker sig från skutträkning till undersökning av den räta linjens ekvation. Aktiviteterna kan användas var för sig eller i serie.

Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 2 (170206)
Detta är en aktivitet som introducerar elever i hur koordinater kan uttryckas i tabell- och punktform och visar hur Geogebra kan användas för att visualisera matematikinnehållet.

Från punkter till en rät linje – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 3 (170213)
I aktiviteten får eleverna möjlighet att upptäcka att de punkter de tidigare lagt in ett koordinatsystem ligger längs en rät linje. Eleverna får också tillfälle att upptäcka att sambandet mellan punkter som ligger längs en rät linje kan uttryckas som en ekvation. Aktiviteten består av två delar med en gemensam diskussion emellan.

Undersök räta linjens ekvation – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 4 (170220)
Aktiviteten låter elever prova olika ekvationer som ger upphov till räta linjer och de ska observera linjernas egenskaper.

Hemliga tal (110211)
Aktiviteten låter eleverna börja bekanta sig med miniräknaren med enkel aritmetik. Den ger en bas för algebra och lösning av ekvationer redan vid låga åldrar.

Decimaltal på räknaren (211026)
Aktiviteten syftar till att ge ökad förståelse för positionssystemet, decimaltal, tiondelar och hundradelar.

Tätt på tallinjen (110211)
Genom att spela ett spel utnyttja miniräknaren för att multiplicera och dividera stora tal. Spelet ger många tillfällen att reflektera över multiplikation och division.

Tusenfotingen (140909)
Eleverna får gemensamt öva och analysera multiplikation av tal i decimalform och miniräknaren används som ett pedagogiskt verktyg. Många elever har en missuppfattning om att ”det blir alltid större när man multiplicerar” och i denna aktivitet kan de gemensamt upptäcka eller utreda att det inte alltid är så.

Från Nämnaren på nätet

Talbaser och träklossar
Att räkna i andra talbaser än bas tio är vanligt i dessa binära tider med datorer mm. Att ägna sig åt basbyte ger också god taluppfattning.

Uppslaget: Två spelare – en miniräknare
I samband med att vi tittat bakåt i tidskriftens fyrtioåriga utgivning har vi naturligtvis hittat sådant som sedan länge är överspelat, men också innehåll som hela tiden är aktuellt – om än lite olika förpackat. Bengt Johansson har genom åren varit en av Nämnarens absolut mest hängivna supportrar och här återpublicerar vi, i något redigerad form, ett Uppslag som han skrev 1991.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg