IKT-strävor

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs?

Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4. Läs hela Uppslaget här >>

På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas.

Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter, 8A8B:

Skutträkning – aktivitet 1

Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2

Från punkter till en rät linje – aktivitet 3

Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4

Fyra olika fyrhörningar 8C 8E

Hamlet – To be or not to be 8D8E

Oändlighet och gränsvärde 8E8F

Robotprogrammering 8C8F

Samma area 8C8E

Tio frågor 8C

Länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna

Länk till Geogebra: Fyra olika fyrhörningar >>

Hamlet >>

Instruktionsfilm till Hamlet i Excel >>

Länk till Geogebra: Samma area >>

Filmklipp: Samma area med Geogebra >>

Trianglar och fyrhörningar >>

Instruktionsfilm Geogebra

Hundreds Chart >>

Instruktionsfilm till Dynamisk hundraruta

Instruktionsfilm till Punktlista i Geogebra

Konstruera i Geogebra >>

Elevfilm om robotprogrammering via dator >>

Undervisning om och med robot med kommandoknappar >>

Läs mer på NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Matematikundervisning med IKT