Sök nbas
 

Artiklar äldre än ett år länkas till respektive PDF. Nyare artiklar visar titel, sammanfattning och författare.

 

 1. Sagt & gjort: Omkretsen är en piprensare

  2022 nr. 1 s. 21

  Lena Nilsson
  ArtikelPDF

 2. Kängurusidan: Ekvationer i ett sammanhang

  2022 nr. 1 s. 15

  Anne-Gunn Svorkmo
  ArtikelPDF

 3. Micro:bit som ett verktyg i undervisningen i kombinatorik

  2022 nr. 1 s. 11

  Såväl svenska som norska elever ska möta både kombinatorik och programmering relativt tidigt i sin skolgång. Här beskrivs hur de utmanas att programmera en micro:bit som öppnar en vägbom om rätt kod anges.

  Pål-Erik Eidsvig
  ArtikelPDF

 4. Lärartankar: Kan programmering bidra till lärande i matematik?

  2022 nr. 1 s. 07

  Författarna fick förmånen att mottaga Gudrun Malmers stipendium 2018 för att genomföra ett forskningsbaserat projekt i skolan med fokus på programmering i matematikämnet.
  De formulerade frågorna :
  Hur kan programmering bidra till lärandet i matematik?
  Vilket matematiskt lärande har fördel av programmering?
  Frågan ”hur” ändrades under arbetets gång allt mer till ”kan”: Kan verkligen programmering utveckla lärande i matematik?

  Elisabeth Hector & Lena Thelander
  ArtikelPDF

 5. Bokläsning med matematik i fokus

  2022 nr. 1 s. 03

  Kan små barn lära sig matematik genom bilderböcker? Författaren berättar om sina lärdomar från två olika forskningsprojekt där detta undersöks genom högläsning i böcker som skrivits och illustrerats speciellt i syfte att innehålla mycket matematik som förskolebarn ska kunna uppfatta.

  Lena Landgren
  ArtikelPDF

 6. Problemavdelningen 220 – Problemkompott

  2021 nr. 4 s. 63

  Så här års kokas det kompotter på höstens nyskördade frukter. Här har vi samlat ihop en problemkompott, det vill säga en blandning av problem med höstanknytning.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 7. Hållbar matematikentusiasm

  2021 nr. 4 s. 60

  Matematikbiennalerna har sedan 1980 gett oss entusiasm för utveckling av svensk matematikundervisning. Nämnarens grundare reflekterar över biennalernas betydelse och andra nedslag från Veteranträffen 2020 i Växjö. Inbjudan till Veteranträffen 2022 finns på omslagets bakre insida.

  Göran Emanuelsson
  ArtikelPDF

 8. Fina små kvadrater

  2021 nr. 4 s. 55

  Författaren filosoferar över miniräknarens roll i dagens matematikundervisning. Även om den har varit en stor tillgång under snart 50 år gör den också tyvärr en del räknefel ibland, vilket han här ger exempel på.

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF

 9. Pedagorien news

  2021 nr. 4 s. 54

  I Pedagorien tas alla tillfällen för bildning av innevånarna och nu är orden kontronym och retronym aktuella.

  Korre Latio
  ArtikelPDF

 10. Strövtåg – Rationella och irrationella tal i undervisningen

  2021 nr. 4 s. 49

  En pensionerad matematiklärare tar oss med på ett vindlande strövtåg bland rationella och irrationella tal som börjar med pi och slutar med oändligheten.

  Pesach Laksman
  ArtikelPDF

 11. Programmering på gymnasiet

  2021 nr. 4 s. 43

  Författarna funderar över hur programmering kan vara ett verktyg för en fördjupad förståelse av matematiska begrepp i gymnasieskolan. Först diskuterar de frågan ur ett teoretiskt perspektiv och därefter rapporterar de om gymnasieelevers erfarenheter av att studera matematik med programmering.

  Claes Johansson, Alf Juhlin,Timo Tossavainen & Anna Wedestig
  ArtikelPDF

 12. Programmering i skolmatematiken?

  2021 nr. 4 s. 37

  I ett pågående forskningsprojekt tittar författarna närmare på programmering som innehåll i skolmatematiken sedan införandet i läroplanen 2018. Här redovisar de hur lärare tolkat uppdraget och vilken roll programmeringen har i de matematiklektioner med programmering som lärarna planerat och genomfört.

  Cecilia Kilhamn, Kajsa Bråting & Lennart Rolandsson
  ArtikelPDF

 13. Språkstöd i matematik

  2021 nr. 4 s. 34

  På uppdrag av Skolverket har NCM tagit fram en lista med termer för matematikundervisning i grundskolan som sedan har översatts till över 30 språk. Språkliga aspekter är på flera olika sätt relevanta och intressanta för matematikundervisningen.

  Peter Nyström
  ArtikelPDF

 14. Uppslaget 220 – En ska bort

  2021 nr. 4 s. 32

  Det här uppslaget är hämtat från boken Sluta räkna – börja se, skriven och utgiven av Ulla Öberg. Aktiviteten går under många namn och för barn som vuxit upp i Sverige är den känd som En ska bort eller Brasses Lattjo Lajban-låda, på engelska kallas den Odd one out.

  Ulla Öberg
  ArtikelPDF

 15. Mentorskap på distans – för särskilt begåvade barn i glesbygd

  2021 nr. 4 s. 29

  Alla särskilt begåvade barn behöver ges möjlighet att utmanas och träffa likasinnade. Föreningen Intize gör det möjligt genom ett mentorskap som bedrivs både på plats i Göteborg och numera även på distans. Till elevernas stora glädje har de även kunnat träffas i Göteborg under tre sommarlovsdagar.

  Linda Ekberg
  ArtikelPDF

 16. Språkspalten

  2021 nr. 4 s. 25

  Det är relevant för lärare att fundera över matematikordens etymologi eftersom ordet i sig kan ha något att berätta om begreppets betydelse.

  Jöran Petersson
  ArtikelPDF

 17. Utredning av dyskalkyli

  2021 nr. 4 s. 19

  Vilken är den rådande synen på dyskalkyli bland forskare? Vem gör utredningar och vilka riktlinjer finns? Frågorna fick en specialpedagog att göra en genomgång av aktuellt kunskapsläge genom kontakter med några instanser i Sverige där kunskap finns. En sammanställning av svaren presenteras i artikeln.

  Tu Phuong Persson Hua
  ArtikelPDF

 18. Ökad matematisk förståelse genom problemlösning

  2021 nr. 4 s. 13

  Ett centralt skäl till elevers svårigheter med matematik är att undervisningen domineras av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter trots att vi vet att en undervisning som lyfter fram problemlösning är mer effektiv för att utveckla matematisk förståelse. Genom lärarens aktiva val av uppgifter och sätt att stödja elever kan lärandet förbättras.

  Johan Sidenvall
  ArtikelPDF

 19. Keltiska knutar

  2021 nr. 4 s. 09

  Keltiska knutar är en mängd olika knutar och stiliserade grafiska framställningar av knutar som bland annat används för dekoration. Här beskriver författaren konstruktion och kategorisering och han visar beräkningar för hur designen av keltiska knutar kan göras.

  Roger Antonsen
  ArtikelPDF

 20. Det går som en dans

  2021 nr. 4 s. 03

  Denna artikel är hämtad från Nämnarens danska systertidskrift Matematik. De spel som presenteras fungerar lika bra i svenska som i danska klassrum. Nämnarens redaktion har översatt och gjort en mindre bearbetning till svenska förhållanden.

  Connie Nielsen & Elisabeth Tang
  ArtikelPDF

 21. Problemavdelningen 219 – Problem om delbarhet, rest och primtal

  2021 nr. 3 s. 63

  I detta nummer kom primtal att framstå som ett minitema. Av den anledningen har vi valt problem från avsnittet Delbarhet, rest och primtal i häftet Taluppfattning med Känguruproblem. Arbetet med häftet pågår och beräknas vara klart senast till Matematikbiennalen mars 2022.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 22. Primtal

  2021 nr. 3 s. 59

  Ett av de viktigaste kapitlen inom aritmetiken handlar om primtal. De har varit och är fortfarande ett motiv för många matematiker att fördjupa kunnandet om. Författaren gör några nedslag bland upptäckter som olika matematiker gjort om primtal och formulerar några av de frågor som lett till dessa upptäckter.

  Bengt Ulin
  ArtikelPDF

 23. Sagt & gjort – RSA-kryptering i Ma5

  2021 nr. 3 s. 57

  Att skriva hemliga meddelanden som bara den tänkta mottagaren kan läsa är en konst lika gammal som skriftspråket.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 24. Sophie Germains identitet

  2021 nr. 3 s. 53

  Algebraiska förenklingar och faktoriseringar är en del i gymnasiekurserna som kan behandlas på flera intressanta sätt. Ett inslag kan vara att titta bakåt på matematikers arbeten och se hur deras resultat kan komma till användning i nutid.

  Per-Eskil Persson
  ArtikelPDF

 25. Gyllene snittet med Geogebra

  2021 nr. 3 s. 49

  Alla elever har säkert hört sina matematiklärare säga att matematik är mer än att bara räkna, det finns vackra mönster och spännande samband att upptäcka. Det gyllene snittet och Fibonaccis talföljd hör till de exempel som är just vackra och spännande. Länkar till de digitala konstruktionerna finns på Nämnaren på Nätet.

  Thomas Lingegjärd & Güner Ahmet
  ArtikelPDF

 26. Visualisering av vattenflöden med hjälp av Geogebra

  2021 nr. 3 s. 45

  Geogebra är ett användbart verktyg i matematikundervisningen, men det är också utmärkt för att visualisera fenomen i naturen och världen utanför klassrummet. Här ger författarna ett exempel på visualisering av vattenflödet i Volgas biflod Nemda som kan leda till diskussioner om klimatpåverkan.

  Anders Karlsson, Yuriy Medovar, Igor Yushmanov & Svetlana Yushmanova
  ArtikelPDF

 27. Språkspalten: Två olika synsätt på begrepp

  2021 nr. 3 s. 41

  Enligt våra kursplaner ska elever få möjlighet att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och det märks att begreppsförmågan är viktig för att vi ska lära oss matematik. Därför kan man tycka att det borde finnas en tydlig definition av vad begrepp är inom det matematikdidaktiska fältet, men det gör det inte. Att det finns olika synsätt beror på att matematikdidaktik som fält har hämtat influenser från så skilda håll som matematik, kognitionsvetenskap, filosofi, lingvistik och semiotik.

  Lotta Wedman
  ArtikelPDF

 28. Ett helhetsgrepp för en likvärdig skola

  2021 nr. 3 s. 35

  Författarna beskriver hur tre skolor i Huddinge arbetar med utveckling av undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap. Studien ingår i ett större projekt vars syfte är att synliggöra skolors erfarenheter av att arbeta kollegialt för att utveckla ämnesundervisningen.

  Iiris Attoprs & Eva Kellner
  ArtikelPDF

 29. Uppslaget 219 – Mattemagi från delbarhet

  2021 nr. 3 s. 32

  Det är även möjligt att få in en programmeringsaspekt i aktiviteten för elever som behöver extra utmaning, och är programmeringsintresserade. De kan få som uppgift att undersöka hur fördelningen mellan nollor och nior ser ut bland alla tal x som kan skapas med de sju faktorerna (det vill säga 27 ≤ x ≤ 97), och som är jämnt delbara med 9. Utifrån denna undersökning kan de eventuellt motivera empiriskt varför 0 eller 9 är en bättre gissning om man som trickutförare hamnar i det problematiska läget där man inte vet säkert.

  Björn Runow
  ArtikelPDF

 30. Lärartankar: Mitt möte med en särbegåvad elev

  2021 nr. 3 s. 29

  ”Jag skulle vilja berätta om den fascinerande kunskapsresa som en elev gjort på egen hand med viss inspiration och stöttning från omgivningen. Man kan säga att det handlar om Skolverkets formulering: ”Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar” – och i detta fall handlar det om en elev som nått långt, mycket långt!”

  Berthold Nilsson
  ArtikelPDF

 31. Use-modify-create: ett arbetssätt för programmering

  2021 nr. 3 s. 22

  Att knyta samman programmering och matematik är en utmaning för matematiklärare. Författarna beskriver en arbetsmetod som hjälper lärare att undervisa programmering tätt kopplat till ett matematiskt innehåll. Det utprovade upplägget ingår i en fortbildningsinsats för matematiklärare i Norge.

  Susanne Koch Stigberg, Marianne Maugesten & Henrik Stigberg
  ArtikelPDF

 32. Grafernas abcd – transformation i ett nötskal

  2021 nr. 3 s. 19

  Författarna ger en sammanfattande introduktion till hur grafer kan stretchas och förflyttas med hjälp av fyra variabler.

  Kersting Glimmerfors & Cecilia Christiansen
  ArtikelPDF

 33. Skriftlig kommunikation – Hur undervisar man om det?

  2021 nr. 3 s. 13

  I denna artikel beskriver en förstelärare i matematik och en forskare ett samarbete och de insikter de har fått i inledningen av ett skolforskningsprojekt. Syftet med projektet är att utveckla ett ramverk som beskriver kvalitet och progression i skriftlig kommunikation i matematik.

  Linda Marie Ahl & Lina Svensson
  ArtikelPDF

 34. Visualisering av problemlösning

  2021 nr. 3 s. 03

  När lärare presenterar en matematikuppgift kan det vara svårt att bara genom talade ord få eleverna att förstå innehållet. Här ger författaren förslag på hur visualiseringar kan hjälpa eleverna både att förstå uppgiften och att utveckla sin tankegång för att lösa den.

  Lei Yu Jiang
  ArtikelPDF

 35. Problemavdelningen 218 – Problem med spel

  2021 nr. 2 s. 63

  I detta nummer av Nämnaren handlar några av artiklarna om spel. Då vi precis avslutat arbetet med årets Kängurutävling fick vi inspiration därifrån till problem som rör spel, turneringar och antal vunna eller insamlade poäng.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 36. Lärartankar – Komplexa jämna kvadrater

  2021 nr. 2 s. 57

  Vad sjutton gör studenterna? Jag sitter och rättar tentor och ser hur studenterna har försökt lösa den komplexa ekvationen z2 = ¾ + i. Många skriver z = ± √¾ + i och tappar då genast poäng, för man bör inte skriva rötter av komplexa tal. Men sedan lyckas flera ändå med att räkna ut att ¾ + i = ((2 + i)/2)2 med någon sorts kvadratkomplettering som jag inte sett förut. Och de får fram rätt svar. Vad pågår? Jag kunde inte släppa det!

  Håkan Lennerstad
  ArtikelPDF

 37. Vi har läst -218

  2021 nr. 2 s. 55

  Matematikvejledning i gymnasiet – anvendelse af teori i praksis.

  Linda Marie Ahl
  ArtikelPDF

 38. Djupare matematik med elementära metoder

  2021 nr. 2 s. 51

  Genom att tänka lite djupare kring ett till synes ganska enkelt taluppfattningsproblem kan elever redan i årskurs 7 ges möjlighet att föra algebraiska resonemang och utveckla sin förståelse för tal i bråkform.

  David Taub
  ArtikelPDF

 39. Läroboksbråk

  2021 nr. 2 s. 45

  I sitt examensarbete analyserade författaren fem läroböcker med hjälp av det ramverk som finns beskrivet i den föregående Nämnarenartikeln Ett ramverk för progression. Eftersom tal i bråkform är ett kritiskt område för många elever gjordes begränsningen till det området.

  Johanna Hedlund
  ArtikelPDF

 40. Ett ramverk för progression

  2021 nr. 2 s. 39

  Författarna presenterar ett ramverk som lärare och studerande kan använda då de vill se närmare på hur progressionen i begreppsutveckling ser ut i matematikläromedel. I följande artikel Läroboksbråk beskriver en lärarstuderande hur hon har använt ramverket i sitt examensarbete.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  ArtikelPDF

 41. Vi har läst – 218

  2021 nr. 2 s. 38

  Grafernas abcd

  Redaktionen

 42. Språkspalten – Matematiktermer på 26 olika språk

  2021 nr. 2 s. 35

  I skolan måste vi göra allt vi kan för att stötta de elever som kommer hit med ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är varje matematiklektion en dubbel ansträngning där de ska lära sig både svenska och matematik. Som en liten hjälp till såväl lärare som elever och deras föräldrar har Skolverket initierat arbetet med en ordlista för matematikklassrummet. Det var med stor glädje som jag tog mig an att leda projektet och har under det gångna året samarbetat med 50 fantastiska översättare runt om i landet.

  Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 43. Uppslaget 218 – Schak matte

  2021 nr. 2 s. 32

  Schack har under senare tid fått ett nytt uppsving, kanske tack vare flera nyproducerade filmer och serier om schack. Denna trend är värd att fånga upp i skolan!

  Anders Månsson
  ArtikelPDF

 44. Matematik med en kortlek

  2021 nr. 2 s. 27

  En vanlig kortlek kan ge inspiration till många intressanta problem och matematiska upptäckter. Här visar författaren bland annat hur ett enkelt korthus kan vara en ingång till rekursiva mönster, ekvationssystem och matriser, och kopplar dessutom detta till programmering i Python.

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF

 45. Spel som läxa – med eller utan dator

  2021 nr. 2 s. 24

  Spel kan vara en källa till både nöje och inlärning, men ska de fungera optimalt som läxa i matematik behöver de väljas med omsorg. Författaren visar en tabell som lärare kan använda som utgångspunkt för beslut om lämpliga spel.

  Jöran Petersson
  ArtikelPDF

 46. En särbegåvad matematikelev

  2021 nr. 2 s. 17

  Författaren bygger vidare på Nämnarens artikelserie Mattetalanger. Här får vi inblick i en specialpedagogs första möte med en särbegåvad elev redan på förskolan, och hur arbetet med honom sedan har utvecklats.

  Rianne Jeroense
  ArtikelPDF

 47. Lärartankar – Gripa och begripa begreppet

  2021 nr. 2 s. 14

  Det finns många elever som lätt lär sig utantill, som lätt kommer ihåg. För dessa är matematikboken oftast uppskattad både av lärare och elever. Men några elever har svårt att lära sig utantill och glömmer lätt även om de tränar hårt. De vill förstå först och träna sedan. Det är då viktigt att eleven kan uppfatta ett begrepp på sin nivå och därifrån också kunna beskriva och använda det.

  Eva-Stina Källgården
  ArtikelPDF

 48. Brygga kaffe

  2021 nr. 2 s. 07

  Författaren återberättar ett långt samtal med elever i årskurs 1. De diskuterar vilket samband som finns mellan rätt mängd vatten och antal mått kaffe för att det ska bli ett gott starkt kaffe – och hur det kan uttryckas matematiskt.

  Rimma Nyman
  ArtikelPDF

 49. Matematik med elefantsången

  2021 nr. 2 s. 03

  Elefantsången är en sång som ofta sjungs på förskolan, kanske med syfte att lära barnen matematik. I den här artikeln benar författaren ut vilken matematik som kan göras synlig genom sången.

  Lena Landgren
  ArtikelPDF

 50. Pedagorien News

  2021 nr. 1 s. 64

  Aktuell rapport från Pedagorien där bland annat beslutet att införa krav på munskydd är baserat på variationsteorin.

  Korre Latio
  ArtikelPDF