Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Bild från https://ju.se/om-oss/kontakt-och-press/press/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-04-ju-student-prisad-for-basta-examensarbete-inom-matematikdidaktik.html

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

I år är vi glada att meddela två vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet varav en är:

 

Emilia Lennartsson

Eye-tracking och matematik – En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna

Examensarbetet  använder sig av en innovativ och ovanlig metod för studier av elevers matematiklärande. Genom att undersöka hur blicken fästs bidrar studien med kunskap om hur eleverna hanterar prioriteringsregler vid uträkningar. Även om tekniken bjuder på utmaningar har bidraget intressanta didaktiska implikationer för matematiklärare och väcker nya matematikdidaktiska frågor.