Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Foto från https://www.kau.se/nyheter/arofyllt-stipendium-till-tidigare-karlstadstudent

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

I år är vi glada att meddela två vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet varav en är:

 

Nina Spångberg

Lärares frågor i matematikundervisningen – Om möjligheter till utforskande samtal

Examensarbetet är en högst relevant observationsstudie av kommunikation i klassrummet och interaktion mellan lärare och elev. Det tar fasta på kommunikationens och de matematiska resonemangens betydelse för elevers matematiklärande som ju betonas i aktuell forskning och lärarutbildning. Examensarbetet är välskrivet, med tydligt redovisad analys och viktiga resultat. Det visar bland annat på elevernas möjligheter att kommunicera och resonera matematiskt med utgångspunkt i lärares frågor.