Strävorna E Samband och förändring

7E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans. Centralt innehåll Samband och förändring Att läsa Gunga med Galileo – matematik för hela kroppen Ann-Marie Pendrill På en lekplats eller i en nöjespark finns möjlighet att påtagligt uppleva begrepp från fysik och matematik med den egna kroppen. […]

7E Read More »

9E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Om proportionalitet Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn En typ av problem i skolans matematikundervisning som vållar svårigheter för elever och därmed också för deras

9E Read More »

8E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Rörliga bilder med Desmos Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson I tidigare nummer av Nämnaren har författarna beskrivit hur man kan använda det digitala och webbaserade verktyget Desmos för

8E Read More »

6E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Att uppleva räta linjer och grafer – erfarenheter från ett forskningsprojekt Andersson, Losand & Bergman Ärlebäck Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör en central

6E Read More »

5E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematiska uttrycksformer. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Brygga kaffe – ett samtal om uttryck, samband och formler Rimma Nyman Författaren återberättar ett långt samtal med elever i årskurs 1. De diskuterar vilket samband som finns

5E Read More »

4E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Hur resonerar elever med varandra? Kerstin Larsson Detta arbete genomfördes som en del av en kurs i matematikämnets didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm och handleddes av Ingvar O

4E Read More »

3E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Gruppera mera! Karin Landtblom & Anette de Ron Dubbelt och hälften är vanliga inslag i den tidiga matematikundervisningen. Elever ska ringa in hälften av något eller rita så att

3E Read More »

2E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Ett funktionsrum Laura Fainsilber Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en

2E Read More »

1E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Det ökar med samma hela tiden Bo Sjöström & Jacob Sjöström Författarna, som har erfarenheter som matematiklärare i grundskolan och inom lärarutbildningen, ger här en kommentar till artikeln Att undervisa

1E Read More »