Strävorna

Om Strävorna

Strävorna har formen av en matris och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla. Dessa uttrycks på liknande sätt för grundskolan och för gymnasieskolan, så i Strävorna finns material för båda skolformerna. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Strävorna – inspiration och kompetensutveckling Strävorna

Om Strävorna Read More »

Blå strävor

Anpassad grund- och gymnasieskola har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i anpassad skola har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska

Blå strävor Read More »

IKT-strävor

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs? Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4. Läs hela Uppslaget här >> På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också

IKT-strävor Read More »

Matematikundervisning och digitala verktyg (forts)

Vad är det egentligen de digitala verktygen kan tillföra matematikundervisningen? Om vi börjar med den inledande frågan som gäller vad digitala verktyg kan tillföra matematikundervisning kan vi vända oss mot aktuell forskning och konstatera att den relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg medger då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska

Matematikundervisning och digitala verktyg (forts) Read More »

Matematikundervisning med IKT

Välkommen till NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT! Det råder inget tvivel om att digitala verktyg numer är en naturlig del av vårt samhälle och att de gjort sitt intåg även inom skolan. Tillgången till digitala verktyg och till exempel internetuppkoppling varierar fortfarande kraftigt mellan olika skolor, men regeringen har aviserat att de kommuner som

Matematikundervisning med IKT Read More »