Strävorna 8

8F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Meningsfull matematik genom verkliga problem Bertram Stenlund Fridell & Martin Snickars En alltför läroboksstyrd undervisning och elever som ifrågasatte nyttan med den matematik som de jobbade med på lektionerna, gjorde […]

8F Read More »

8E

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Samband och förändringar Att läsa Rörliga bilder med Desmos Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson I tidigare nummer av Nämnaren har författarna beskrivit hur man kan använda det digitala och webbaserade verktyget Desmos för

8E Read More »

8D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Micro:bit som ett verktyg i undervisningen i kombinatorik Pål-Erik Eidsvig Såväl svenska som norska elever ska möta både kombinatorik och programmering relativt tidigt i sin skolgång. Här beskrivs

8D Read More »

8C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Geometri Att läsa Uppslaget: Geometri och mönster i Scratch Uppslaget är hämtat från ScratchMaths,ett engelskt forskningsprojekt vars mål är att utveckla undervisning där eleverna utforskar viktiga matematiska idéer genom programmering. Forskarna valde att

8C Read More »

8B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Algebra Att läsa Desmos – en interaktiv plattform Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson I ett tidigare nummer av Nämnaren berättade författarna hur de använder onlineverktyget Desmos för att undervisa om räta linjens ekvation.

8B Read More »

8A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Mängdträning på köpet Eva Björklund Genom att gå från undervisning i programmering på matematiklektionerna till undervisning i matematik genom programmering kan eleverna samtidigt få värdefull mängdträning i

8A Read More »