6E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Att uppleva räta linjer och grafer – erfarenheter från ett forskningsprojekt Andersson, Losand & Bergman Ärlebäck
Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör en central del. Eleverna får arbeta utforskande och strukturerat för att få en djupare förståelse för vad grafer är och hur dessa kan erfaras och representeras på olika sätt.

Aktiviteter

Summan på tärningar (130819)
Eleverna ska undersöka summan av talen på olika tärningar och försöka finna matemetiska mönster för att räkna ut den.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg