Strävorna F Problemlösning

3F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll Problemlösning   Att läsa Aktiviteter Rektangel (110419) Aktiviteten befäster kunskaper om den geometriska formen rektangel. Spelet övar förmågan att tänka framåt i flera steg. Tärningsspelet 30 (101216) Tärningsspelet 30 har spelregler som först kan […]

3F Read More »

2F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Förklaringsuppmaningar Ida Bergvall, Anneli Dyrvold & Kristina Johansson Med hjälp av förklaringsuppmaningar kan elever få stöd i att rikta sin uppmärksamhet mot viktiga aspekter av ett

2F Read More »

1F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem. Att läsa Sagt & gjort: Ett startskott för kreativa problemformuleringar Caroline Nagy En lärare beskriver hur det tog tvärstopp då elever i åk 2 skulle formulera en räknehändelse till en bild och hur hon sedan planerade undervisningen

1F Read More »

9F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Tillämpningar från land och vatten Kenneth Borg Författaren kåserar kring hur matematiken kommer in i olika sammanhang både nära och långt borta, och visar på några

9F Read More »

8F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Meningsfull matematik genom verkliga problem Bertram Stenlund Fridell & Martin Snickars En alltför läroboksstyrd undervisning och elever som ifrågasatte nyttan med den matematik som de jobbade med på lektionerna, gjorde

8F Read More »

7F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Ämnesintegrerad matematik på fordonsprogrammet Mathilda Lennermo Selin På bordet ligger kronhjul och pinjong, här ska mätas och beräknas, och en kostnadskalkyl för företaget ska göras. Det är matematik som är nödvändig för en

7F Read More »

6F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Utmaningar för understimulerade Simon Wigzell & Anna Palbom Att räkna före i boken är ett vanligt sätt att möta de elever som är speciellt intresserade och duktiga i matematik. Ofta

6F Read More »

5F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Rika lösningar på rika problem – att dela smörgåsar Rimma Nyman, Anna Ida Säfström & Eva Taflin I tre artiklar med början i denna tar författarna upp erfarenheter från att

5F Read More »

4F

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. Centralt innehåll Problemlösning Att läsa Åtta barn delar på nio kakor Barbro Grevholm Dagens strövtåg leder oss in i ett klassrum i USA med elever i årskurs 4. Episoden i klassrummet är hämtad från en

4F Read More »