Strävorna D Sannolikhet och statistik

7D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Medelvärdenas släktskap och gestaltning Pesach Laksman Det finns flera sorters medelvärden. Samband mellan tre av dessa diskuteras här samt åskådliggörs geometriskt. Florence Nightingale – en statistikpionjär Bengt Ulin Den historiskt berömda […]

7D Read More »

5D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Sannolikhet från början Pirjo Repo Författaren ger ett exempel på hur resonemang om vädret en höstdag i årskurs 1 kan leda till samtal och undersökning av grundläggande sannolikhetsbegrepp.

5D Read More »

6D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Mönster Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson Motiveringen för Nämnarenstipendiet i den allmänna klassen vid Matematikbiennalen 24-26 januari, 1996 var: “I en estetiskt tilltalande utställning visas hur eleverna genom

6D Read More »

4D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Uppslaget: Sannolika flaskor Nämnarens redaktion I två aktiviteter med flaskor, först med synligt och sedan med dolt innehåll, ges elever möjlighet att undersöka och diskutera olika sannolikhetsbegrepp. Flaskracet

4D Read More »

3D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Sagt & gjort: Kombinatorik från början Pirjo Repo Det finns många trevliga övningar som tränar kombinatorik redan i förskolan, exempelvis att klä nallen med olika mössor, tröjor och vantar

3D Read More »

2D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Uppslaget: Sannolika flaskor Nämnarens redaktion I två aktiviteter med flaskor, först med synligt och sedan med dolt innehåll, ges elever möjlighet att undersöka och

2D Read More »

1D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Sesam öppna dig – Att finna den hemliga koden Mikael Passare Här beskrivs en problemlösningsprocess med Portkodsproblemet från nr 3, 2001 som behandlats under en matematiklektion med klass 8e och

1D Read More »

9D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Uppslaget: Modellering av smittspridning Sverker Lundin Det som alla oroar sig för är att antalet som är sjuka samtidigt ska bli väldigt stort. Då

9D Read More »

8D

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Sannolikhet och statistik Att läsa Micro:bit som ett verktyg i undervisningen i kombinatorik Pål-Erik Eidsvig Såväl svenska som norska elever ska möta både kombinatorik och programmering relativt tidigt i sin skolgång. Här beskrivs

8D Read More »