Strävorna B Algebra

8B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Algebra Att läsa Desmos – en interaktiv plattform Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson I ett tidigare nummer av Nämnaren berättade författarna hur de använder onlineverktyget Desmos för att undervisa om räta linjens ekvation. […]

8B Read More »

7B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans. Centralt innehåll Algebra Att läsa Lite båtnostalgi Bengt Ulin I denna korta betraktelse plockar författaren bland annat upp en tråd ur en drygt 100 år gammal bok om algebra avsedd för elever på det vi idag ser som

7B Read More »

6B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet. Centralt innehåll Algebra Att läsa Fraktaler – en fråga om upprepning Lasse Berglund Fraktaler är intressanta både ur matematiskt och historiskt perspektiv. Författaren ger exempel på fraktaler som fått namn efter kända matematiker samt uppgifter

6B Read More »

5B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll Algebra Att läsa Algebra på dubbel tallinje Britt Holmberg & Cecilia Kilhamn Författarna visar hur tallinjen kan användas för att visualisera algebraiska uttryck och fungera som en modell för ekvationer och ekvationslösning. Artikeln

5B Read More »

4B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. Centralt innehåll Algebra Att läsa Algebra för lågstadiet Åsa Brorsson I artikeln beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets

4B Read More »

3B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll Algebra Att läsa Buss på ekvationen! Kerstin Hagland Bara ordet ekvation kan få många, både elever och vuxna, att direkt tänka på något som är svårt och obegripligt. I artikeln presenterar författaren några idéer

3B Read More »

2B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Centralt innehåll Algebra Att läsa Möte med bokstäver Angelika Kullberg & Ulla Runesson En Learning study är en cyklisk process där en grupp lärare utvecklar ett undervisningsinnehåll med stöd av vissa

2B Read More »

1B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem. Centralt innehåll  Algebra Att läsa Kan 8–12-åringar lösa ekvationer? Maria Dahlin & Eva-Lena Eriksson Genom att inte på förhand bestämma att ekvationer är ”för svårt” för eleverna beskriver författarna hur de med rätt stöd fick sina elever

1B Read More »

9B

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell. Centralt innehåll Algebra Att läsa Aktiviteter Vad muttrar du om? (120413) Eleverna får identifiera variabler samt sätta upp och lösa ekvationssystem i två snarlika problem. I ena aktiviteten ska enstaka muttrar

9B Read More »