Strävorna C Geometri

8C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Geometri Att läsa Uppslaget: Geometri och mönster i Scratch Uppslaget är hämtat från ScratchMaths,ett engelskt forskningsprojekt vars mål är att utveckla undervisning där eleverna utforskar viktiga matematiska idéer genom programmering. Forskarna valde att […]

8C Read More »

7C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans. Centralt innehåll Geometri Att läsa Regnvädersmatematik Poul Græsbøll Vad kan lite regn användas till på en matematiklektion? Under den regniga cykelturen till skolan funderar artikelförfattaren ut en lektion där eleverna ska mäta upp nederbörden under en viss tid.

7C Read More »

6C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet. Centralt innehåll Geometri Att läsa Keltiska knutar Roger Antonsen Keltiska knutar är en mängd olika knutar och stiliserade grafiska framställningar av knutar som bland annat används för dekoration. Här beskriver författaren konstruktion och kategorisering och

6C Read More »

5C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll Geometri Att läsa D som i diameter Teresia Brzokoupil Ibland kommer lärare på bra knep för att förklara något som gör att eleverna förhoppningsvis minns eller förstår något bättre. Här ges ett exempel

5C Read More »

4C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. Centralt innehåll Geometri Att läsa Geometri med spagetti Pesach Laksman Genom att undersöka månghörningars och cirklars egenskaper ges elever möjlighet att upptäcka samband och få en glimt av hur några matematiska idéer har utvecklats. De

4C Read More »

3C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll Geometri Att läsa Sagt & gjort: Omkretsen är en piprensare I denna aktivitet använder eleverna ett antal piprensare av samma längd och formar själva olika figurer som de sedan mäter sidorna på och jämför.

3C Read More »

2C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Centralt innehåll Geometri Att läsa Hur många ryms i klassrummet? Ola Helenius och Görel Sterner Area är ett begrepp som tar sin utgångspunkt i en konkret problemställning om storleksbestämning av ytor.

2C Read More »

1C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem. Centralt innehåll Geometri Att läsa Länkstenen Calle Flognman Genom att använda marksten kan elever få lösa verkliga matematikproblem som de tidigare inte har mött. Detta undersökande arbetssätt kan väcka elevernas engagemang och ger även läraren möjlighet att

1C Read More »

9C

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell. Centralt innehåll Geometri Att läsa Snurriga idéer Hans Henriksson Vid Matematikbiennalen 2002 i Norrköping belönades “Snurriga idéer” med Nämnarens resestipendium. Artikeln beskriver hur elever med olika metoder kan samla in data

9C Read More »