Strävorna A Taluppfattning

9A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Muffles’ truffles – Undervisning i multiplikation med systematiskt varierade exempel Christina Skodras I Nämnaren 2015:4 beskrivs ROMB-projektet övergripande i Unga matematiker i arbete. […]

9A Read More »

8A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Mängdträning på köpet Eva Björklund Genom att gå från undervisning i programmering på matematiklektionerna till undervisning i matematik genom programmering kan eleverna samtidigt få värdefull mängdträning i

8A Read More »

7A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Underskattade uppskattningar Jöran Petersson, Louisa Colliander-Stahl & Judy Sayers I ett pågående forskningsprojekt om numeracitet undersöker författarna elevers olika strategier för att uppskatta antal och storlek. De menar att förmågan

7A Read More »

6A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Gyllene snittet med Geogebra Thomas Lingefjärd & Güner Ahmet Alla elever har säkert hört sina matematiklärare säga att matematik är mer än att bara räkna, det finns

6A Read More »

5A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Organisera och skapa goda matematiska samtal Susanne Frisk & Christina Skodras Författarna har i denna artikel fokuserat på vad lärare kan starta med för att organisera och

5A Read More »

4A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Rika tärningar Barbara ClarkeEn klassrumsaktivitet som är lätt att genomföra men som ger möjligheter att introducera en av matematikens viktigaste idéer, den om generalisering. Det går som

4A Read More »

3A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Subitisering Judy Sayers & Anette de Ron Subitisering är en viktig komponent i elevernas utveckling av taluppfattning. I den här artikeln ger författarna några idéer om hur lärare

3A Read More »

2A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning. Att läsa Strövtåg: Åtta barn delar på nio kakor Barbro Grevholm Dagens vandring leder oss in i ett klassrum i USA med elever i årskurs

2A Read More »

1A

Syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Arbeta som en matematiker Ingvill Merete Stedøy Denna översatta och lätt bearbetade artikel var publicerad i norska Tangenten 2019:4. Författaren beskriver positiva effekter och förändrade beteenden då elever får

1A Read More »