Sökresultat för: programmering

NCM:s seminarieserie

Seminarieserie Våra seminarier kommer att genomföras digitalt via videokonferensverktyget Zoom.Kortfattad information om Zoom (pdf). I samband med att du anmäler dig skickas automatiskt en bekräftelse till din angivna epostadress. Det är därför viktigt att du kollar att epostadressen är korrekt. Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med zoom-länken. Ibland händer det att …

Read More »

Undervisningen i programmering behöver utvecklas och förbättras

Skolans undervisning i programmering är idag oftast begränsad till olika praktiska aktiviteter. Eleverna får experimentera med programmering, men de får ingen generell förståelse av hur tekniska föremål i vår vardag styrs med programmering. Det visar en ny avhandling som även identifierat vad som krävs för att utveckla undervisning i programmering inom teknikämnet. Läs mer […]

Algebra med digitala verktyg

Digitala verktyg och programmering i algebraundervisningen Digitala verktyg är idag en naturlig del både i samhället och i skolan även om tillgången till dem varierar mellan olika skolor. Det finns aktuell forskning som relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg kan ge då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska undersökningar […]

nr 1, 2022

[…] olika forskningsprojekt där detta undersöks genom högläsning i böcker som skrivits och illustrerats speciellt i syfte att innehålla mycket matematik som förskolebarn ska kunna uppfatta. Lärartankar: Kan programmering bidra till lärande i matematik? Elisabeth Hector & Lena Thelander Författarna fick förmånen att mottaga Gudrun Malmers stipendium 2018 för att genomföra ett forskningsbaserat projekt i […]

Forskaren: Otydligheten skapar problem kring programmering

Alla vill ha programmering på schemat. Men ingen vet riktigt hur. Sverige tjuvkikar på Danmark – och Danmark kikar på oss. I Sverige, Danmark och flera andra länder arbetar man nu med att göra programmering obligatoriskt i undervisningen. Ola Helenius, professor vid Göteborgs universitet har tillsammans med Morten Misfeldt vid Köpenhamns universitet jämfört Sveriges och […]

Så pluggar Partille programmering

I höst ska programmering bli en del av matematik- och teknikämnet i grundskolan. I Partille förbereder man sig genom att låta utvecklingsledaren Jakob Möllstam fungera som en ambulerande lärare i programmering i kommunens skolor för att hjälpa lärare och elever att komma igång. Läs vidare

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Ta del av förändringarna i styrdokumenten, upptäck tillämpad programmering och se hur programmering kan användas i matematikundervisningen. Konferensen hålls på flera orter under september. 13 september 2017 Göteborg 14 september 2017 Umeå 21 september 2017 Malmö 28 september 2017 Solna »»» Läs vidare

Sju av tio lärare i programmering saknar utbildning

Många lärare som om ett år ska undervisa i programmering saknar utbildning i ämnet. Åtta av tio mattelärare i högstadiet, som svarat på en undersökning från Lärarnas Riksförbund, känner sig osäkra på ämnet. Från och med höstterminen 2018 kommer programmering ingå i framför allt ämnena matematik och teknik. Det gäller från årskurs ett i […]

Programmering i matte och teknik

Att introducera programmering i grund- och gymnasieskola är en pågående process i många länder. I Sverige ska detta inledningsvis ske som en del av matematik och teknik där programmering är tänkt att användas som ett verktyg för problemlösning. Läs vidare

Programmering och makerkultur i finska läroplanen

I höst gäller nya grunder för läroplanen för förskola och grundskola i Finland. Det innebär att programmering blir en del av undervisningen i ämnena matematik och slöjd. Programmering är också en del av den digitala kompetensen: Den är i sin tur en av de sju mångsidiga kompetenser i grunderna för läroplanen. »»» Läs vidare

Programmering i skolan inleder mediavecka

Luleå tekniska universitet inleder årets Norrbotten Media Week med en temadag om lärande, programmering och digitalisering. – Det är en fråga om demokrati, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och en av dagens många föreläsare. Syftet med dagen är att lyfta fram programmering inom grund- och gymnasieskolan, inte minst med anledning av den […]

Programmering enligt skollagen

FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen engagerar lärare, skolledare och forskare och ska säkra att grundskolornas utbildning i programmering vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. »»» Läs vidare

nr 4, 2021

[…] aspekter är på flera olika sätt relevanta och intressanta för matematikundervisningen. Skolverket: Termer för matematikundervisning – ett stödmaterial för undervisning i matematik och studiehandledning på olika språk Programmering i skolmatematiken? Cecilia Kilhamn, Kajsa Bråting & Lennart Rolandsson I ett pågående forskningsprojekt tittar författarna närmare på programmering som innehåll i skolmatematiken sedan införandet i läroplanen […]

8A

[…] förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning Att läsa Mängdträning på köpet Eva Björklund Genom att gå från undervisning i programmering på matematiklektionerna till undervisning i matematik genom programmering kan eleverna samtidigt få värdefull mängdträning i tabellkunskaper. I den här artikeln beskrivs hur elever arbetar med programmering […]