Talk icons created by Freepik - Flaticon

Dialoger om problemlösning, DPL

Dialoger om problemlösning var en artikelserie i Nämnaren 1998–2009 vars syfte var att ge lärare matematiska problem att arbeta med och samtala kring tillsammans med kollegor. Vårt förslag är att i Matematiklyftets anda arbeta med DPL med enskild läsning följt av kollegial diskussion. DPL 40: Tre principer och fyra tankevanor DPL 39: Geometri DPL 38: […]

Dialoger om problemlösning, DPL Read More »