Nämnaren på nätet

nr 4, 2023

Inledaren Åsas förändrade undervisning Frida Wirén & Caroline Nagy I Ängelholms kommun genomfördes en riktad kompetensutvecklingsinsats mot förstelärarna i matematik. I denna artikel synliggörs att insatsen lett till förändringar i klassrummet. Vid två tillfällen observerades en lärares undervisning, dels i inledningen och dels i slutet av utbildningen. Sagt & gjort: Hur långt ska vi behöva …

nr 4, 2023 Read More »

nr 3, 2023

  Inledare TRR – vi introducerar talet ½ Caroline Nagy & Cecilia Kilhamn Hur kan elever i årskurs 2 arbeta med halvor och förstå talet 2 1/2? I den här artikeln beskrivs erfarenheter från en lektionssekvens baserad på TRR-materialet. Lektionernas olika delar beskrivs och elevernas individuella dokumentation analyseras av lärarna i uppföljande samtal. Inbjudan till …

nr 3, 2023 Read More »

nr 2, 2023

Inledare Bengt Johansson Redaktionen I början av året nåddes vi på NCM av det oväntade beskedet att Bengt Johansson, NCM:s förste föreståndare, hade avlidit 77 år gammal. Sorgen väckte många minnen till liv. Här vill vi nu berätta om Bengt och hans livsverk, dels som en hyllning till Bengt och dels för att ni som …

nr 2, 2023 Read More »

nr 1, 2023

Inledare Meningsfull statistik Lena Landgren Statistik kan göras meningsfull redan i förskolan. Författaren presenterar ett praktiskt problem som förskolebarnen löste tillsammans genom att bygga stapeldiagram. Pedagogens medvetna felsvar användes för att skapa lärtillfällen. Vårt arbete med Tänka, resonera och räkna i förskoleklass Lena Wiklund Genom ett strukturerat arbetssätt med sex undervisningsfaser skapas förutsättningar för förskoleklassens …

nr 1, 2023 Read More »

nr 4, 2022

Inledare Matematik enligt Astrid Linda Möller Barn skapar tidigt egna uppfattningar om vad matematik är och vad det innebär att kunna räkna. Författaren beskriver hur deras förväntningar på att bli elever i skolan kan krocka med kulturen i matematikundervisningen när den bedrivs på ett annat sätt än att skriva siffror och tal i en mattebok. …

nr 4, 2022 Read More »

nr 3, 2022

Inledare Stärk matematikutvecklingen genom modersmålet Anna Maria Eriksen Hur ska man hjälpa flerspråkiga elever som har låg måluppfyllelse i matematik? Författaren berättar här om ett projekt som undersöker hur en stabil talrad på modersmålet kan påverka elevers möjlighet att utveckla en god taluppfattning. Språk, kultur och matematik Petra Svensson Källberg, Eva Norén & Ulrika Ryan …

nr 3, 2022 Read More »

nr 2, 2022

Inledare Matematik för de yngsta – ett kroppsligt görande Karin Franzén Som förskollärare och forskare är författaren intresserad av de yngsta förskolebarnens lärande och utveckling. I artikeln berättar hon om hur små barn tar hjälp av kroppen för att utforska sin omgivning och skaffa sig erfarenheter som ligger till grund för fortsatt matematiklärande. Att se …

nr 2, 2022 Read More »

nr 1, 2022

Inledaren Bokläsning med matematik i fokus Lena Landgren Kan små barn lära sig matematik genom bilderböcker? Författaren berättar om sina lärdomar från två olika forskningsprojekt där detta undersöks genom högläsning i böcker som skrivits och illustrerats speciellt i syfte att innehålla mycket matematik som förskolebarn ska kunna uppfatta. Lärartankar: Kan programmering bidra till lärande i …

nr 1, 2022 Read More »

nr 4, 2021

Inledaren Det går som en dans Connie Nielsen & Elisabeth Tang Denna artikel är hämtad från Nämnarens danska systertidskrift Matematik. De spel som presenteras fungerar lika bra i svenska som i danska klassrum. Nämnarens redaktion har översatt och gjort en mindre bearbetning till svenska förhållanden. Följande spel nämns: 3A3D Ettan 1A Tänk till tusen 2A3A …

nr 4, 2021 Read More »

nr 3, 2021

Inledare Visualisering av problemlösning Lei Yu Jiang När lärare presenterar en matematikuppgift kan det vara svårt att bara genom talade ord få eleverna att förstå innehållet. Här ger författaren förslag på hur visualiseringar kan hjälpa eleverna både att förstå uppgiften och att utveckla sin tankegång för att lösa den. Vi har läst Vi har läst …

nr 3, 2021 Read More »