Andreas Wieslander

Adventskalender 2023

Klarar du av alla våra adventsutmaningar? Vi släpper en ny matte-kluring varje dag från 1 december fram till Julafton.   Varmt välkommen att skriva dina gissningar som en kommentar nedan. Vi försöker publicera förslag på facit och era svar på denna sidan med cirka tre dagars fördröjning. Lycka till!

NCM sörjer Ronnie Ryding

NCM sörjer Ronnie Ryding, tidigare medarbetare på NCM, som gick bort den 1 december. Han gjorde under många år viktiga insatser som redaktör för tidskriften Nämnaren och var en uppskattad kollega och vän. I samband med Ronnies pensionering skrev Göran Emanuelsson en artikel i Nämnaren som beskriver Ronnies insatser. 25 år med Ronnie

Uppdatering av Strävorna 2C 6C: Undersök med tangram

Strävorna Strävorna 2C 6C innehåller båda undersök med tangram som nu har uppdaterats med förslag på lösningar. Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas …

Uppdatering av Strävorna 2C 6C: Undersök med tangram Read More »

Två nya matematikpapper

Matematikpapper Sidan Matematikpapper har fått tillskott av följande: Positionskort, stora talProcentskiva På sidan för Matematikpapper finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen …

Två nya matematikpapper Read More »

Diamantdiagnoserna

Vi på NCM har fått möjlighet att publicera Diamantdiagnoserna på vår webbplats. Skolverket har valt att ta bort materialet på sin webbplats då många av de kringhörande texterna syftar till gamla kursplaner. Vi har fått tillåtelse att ta över detta material och börjar med att publicera alla diagnoser med tillhörande facit och didaktiska kommentarer. Det …

Diamantdiagnoserna Read More »

Två nya aktiviteter på Strävorna

Vi har lagt till följande: 5A Jakten på tvåsiffriga tal och 4A Gruppera större mängder Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som …

Två nya aktiviteter på Strävorna Read More »