Nämnaren

nr 4, 2021

Inledaren Det går som en dans Connie Nielsen & Elisabeth Tang Denna artikel är hämtad från Nämnarens danska systertidskrift Matematik. De spel som presenteras fungerar lika bra i svenska som i danska klassrum. Nämnarens redaktion har översatt och gjort en mindre bearbetning till svenska förhållanden. Följande spel nämns: 3A3D Ettan 1A Tänk till tusen 2A3A […]

nr 4, 2021 Read More »

nr 4, 2020

Inledare: Vattendroppar samlas upp Hur mäter vi regn? Rimma Nyman Utifrån något så vardagsnära som regn presenteras ett matematisk samtal med elever i en förskoleklass. Regnmätning kan leda till att eleverna tillgodogör sig nya ord som kärl och volym och i förlängningen en introduktion av exempelvis statistik. Förslag ges på vidare aktiviteter och utmaningar för

nr 4, 2020 Read More »

nr 2, 2020

2020:2 Omslagsbild av Alissa Eckert & Dan Higgins. Inledare: en märklig vårMatematik på lilla kontoret Maria Ahlgren & Karin Andersson I artikelserien Mattetalanger görs nu ett besök på en förskola där ett förändringsarbete visade sig gynna även andra barn och finns därför fortsatt kvar på förskolan. Lärartankar: Mitt möte med Numicon Lena Landers Strövtåg: Åtta

nr 2, 2020 Read More »

nr 1, 2020

2020:1 Omslagsbild gjord av Anna-Karin Johansson. Organisera och skapa goda matematiska samtal Susanne Frisk & Christina Skodras Vad kan lärare starta med för att organisera och skapa goda matematiska samtal? Författarna försöker besvara frågan utifrån några normer och kommunikativa drag som finns beskrivna i Matematiska samtal i klassrummet, vägar till elevers lärande. Vi har läst

nr 1, 2020 Read More »

Nämnarens historik

Tidskriften Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Den gavs ut från SÖ:s fortbildningsavdelning vid Lärarhögskolan i Mölndal, som hade riksansvar för centralt producerad matematikfortbildning från lågstadiet till gymnasiet och för lärarutbildarseminarier i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad. Redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera. Från läsåret 78/79 flyttades teknisk produktion och

Nämnarens historik Read More »

Skriv för Nämnaren

Skriv för  Publicera i Nämnaren – Har du ett särskilt intresse för ett visst centralt innehåll i matematikkursplanen?– Har du utvecklat din undervisning med särskilt fokus på en viss förmåga?– Har du en elevgrupp som skiljer sig från andra grupper du har haft?– Har du ändrat i din undervisning så att hinder istället har blivit möjligheter?– Använder

Skriv för Nämnaren Read More »

Tidskrifter

NCM ger ut två tidskrifter inom matematikundervisningsområdet. Nämnaren Tidskriften Nämnaren kommer ut fyra gånger per år och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som berörs av matematikutbildning i sin verksamhet. Läs mer om Nämnaren >> NOMAD Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och

Tidskrifter Read More »

Nämnaren

Nämnaren vill medverka till en förbättrad matematikutbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning genom att sprida goda exempel och relevant forskning som rör matematiklärande och matematikundervisning. Nämnaren utkommer fyra gånger per år och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som berörs av matematikutbildning i sin verksamhet. Historik Nämnaren började utkomma 1974

Nämnaren Read More »

nr 4, 2010

Nämnaren nr 4, 2010 Info: nr 4 Extramaterial kopplat till numret Om omslagsbilden Länkar i nr 4 Vad finns i nr 4? Information från NCM: Ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Anette Jahnke Regeringen fastställde den 1 oktober 2010 en ny läroplan, Lgr11, som träder i kraft höstterminen 2011. Bakgrunden till förändringarna ligger i

nr 4, 2010 Read More »