Klassrum

Algebra med digitala verktyg

Digitala verktyg och programmering i algebraundervisningen Digitala verktyg är idag en naturlig del både i samhället och i skolan även om tillgången till dem varierar mellan olika skolor. Det finns aktuell forskning som relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg kan ge då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska undersökningar och […]

Algebra med digitala verktyg Read More »

Klassrum

Här finns material för matematikundervisning. Under rubriken Problemlösning har vi samlat Nämnarens Problemavdelning, Månadens problem, Adventsproblem, Dialoger om problemlösning samt länk till Kängurun. På sidan Matematikpapper finns kopieringsunderlag, exempelvis olika rutade papper, prickpapper, talkort, hundrarutor, tallinjer och tomma koordinatsystem. Strävorna innehåller bland annat lektionsaktiviteter för grundskolan, gymnasieskolan och särskolans skolformer. Andra ingångar med material avsett

Klassrum Read More »