6D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Mönster Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
Motiveringen för Nämnarenstipendiet i den allmänna klassen vid Matematikbiennalen 24-26 januari, 1996 var: “I en estetiskt tilltalande utställning visas hur eleverna genom rörelse, färg och form leker sig in i matematikens abstrakta värld.” Här får vi en inblick i barnens arbete och resonemang med olika representationer och generaliseringar av mönster första året i skolan.

Sannolikheter i sport Anders Månsson
Sport intresserar många elever, så att kombinera det med sannolikhetslära kan därför vara ett både intresseväckande och lärorikt sätt att lära sig mer om sannolikheter. Här beskriver författaren tre olika exempel på hur elever kan träna sannolikhetsräkning genom sportsimuleringar. Sportspel på datorer och spelkonsoler är populära bland både ungdomar och vuxna. För att spelen ska bli realistiska lägger datorspelsprogrammerare ofta in slump i spelen. Man ska inte alltid lyckas med vad man företar sig bara för att man lyckats knappa in rätt input med joysticken. Skjuter man till exempel ett skott i ett fotbollsspel blir det inte alltid mål bara för att man trycker in knapparna och drar i joysticken.

Aktiviteter

En okänd graf (140210)
Elever behöver många erfarenheter av att samla och tolka information. De behöver även presentera information de själva har samlat. I denna aktivitet läggs grunden till linjediagram.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg