På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nyförvärv april, 2006

[…] (2001). Från folkskola till grundskola : lärare berättar. Stockholm, TAM-Arkiv : Stift. Sveriges allmänna folkskollärarfören. : Lärarförb.
Jørgensen, B. and Matematiklaererforeningen (2005). Kan det gøres bedre? : lineaer programmering med Derive. Kbh., Matematiklaererforeningen.
Land, F. (2005). Lek med mej! : titta-känna. Helsingborg, Rebus.
Lipka, J. and G. V. Mohatt (1998). Transforming the culture of schools : Yup’ik […]

Nämnaren nr 2, 2020

[…] av ett innehåll då ett nytt begrepp introduceras. Här diskuterar elever i åk 4 proportionalitet.
Språkspalten: Diskreta tal är inte diskreta
Cecilia Kilhamn
Mängdträning på köpet
Eva Björklund
Elever som arbetar med programmering får här samtidig träning i multiplikation.
Biennalrådet presenterar sig
Yvonne Liljekvist
Uppslaget: Modellering av smittspridning
Sverker Lundin
Underskattade uppskattningar
Jöran Petersson, Louisa Colliander-Stahl & Judy Sayers
I ett pågående forskningsprojekt om numeracitet undersöker […]

Tidskriftsnytt, augusti, 2008

Gå till våra tidskriftssidor för vidare information, innehållsförteckningar med mera … PRIMUS 2008:4 – Studenter lotsas fram till att själva upptäcka Laplace-transformationen. Elever med stödundervisning i matematik undervisades med Keystone-metoden som betonar både matematik och läsning. International journal of mathematical education in science and technology 2008:4 – Rapport från en grupp matematiklärare vid universitetet i […]

Nämnaren nr 2, 2016 NpN

Länk till Christina Skodras uppsats om multiplikation finner du här. I denna artikel syftas också på Contexts for learning som här kommer som länk. Vi bjuder på senaste numrets Sagt & gjort: Multirutor. Vi har också samlat en sida med fler artiklar och aktiviteter om multiplikation här, för inspiration till klassrummet eller som underlag för […]

Om NCM

[…] ROMB och KOMMA på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet. Idag arbetar Cecilia som forskare i ett VR-finansierat projekt om kopplingen mellan algebra och programmering i skolans matematikundervisning tillsammans, med Kajsa Bråting och Lennart Rolandsson på Uppsala Universitet. Cecilia är medlem av styrelsen för SMDF, Sveriges matematikdidaktiska förening, och tillsammans med […]

Uppslaget

[…] och mönster i Scratch
2019
Nr 1 En halv kubikmeter
Nr 2 Robusta och mjuka konstruktioner i dynamisk geometri
Nr 3 Skalenliga leksaker?
Nr 4 Tre gånger cirkel
2018
Nr 1 Donkarna
Nr 2 Analog programmering med en boll
Nr 3 Tangerande cirklar
Nr 4 Växande rektanglar
2017
Nr 1 Möblera en 2:a
Nr 2 Grubblor
Nr 3 Gångerparabeln
Nr 4 Lotteriet
2016
Nr 1 Uppgiftens potential – kombinatorik
Nr 2 Uttryck […]

Nämnaren nr 1, 2019 NpN

[…] och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn. En av 2018 års GE-stipendiater märkte att hos såväl lärare som lärarstudenter var programmering ett hett diskussionsämne redan innan förändringen i läroplanen för grundskolan hade genomförts. Det ledde till ett examensarbete där programmeringsappar analyserades.
Rika lösningar på rika problem
– Felblandad saft
Anna […]

Välkommen till NCM:s seminarieserie!

Vt 2018 Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Anmälan dig här nedanför. 29 januari Kara Imm Mathematics in the city. 26 februari Caroline Nagy Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression. Anmälan »»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium. Lokal NCM:s […]

NCM:s och Nämnarens webbplats