nr 4, 2022

Inledare

Matematik enligt Astrid

Linda Möller

Barn skapar tidigt egna uppfattningar om vad matematik är och vad det innebär att kunna räkna. Författaren beskriver hur deras förväntningar på att bli elever i skolan kan krocka med kulturen i matematikundervisningen när den bedrivs på ett annat sätt än att skriva siffror och tal i en mattebok.

 

 

Månssons mannar

 

Musikmatematik och barn

Andreas Ebbelind

För 20 år sedan påbörjade författaren tillsammans med en kollega ett samarbete som fokuserade innehåll från kursplanerna för både matematik och musik. Lektionssekvenser som har arbetats fram under åren utvecklas nu till att även omfatta programmering i förskolans och skolans värld.

 

Matematikläxa med föräldraengagemang

Camilla Pruner
Ska man ge matteläxor i första klass? Författaren hävdar att läxor i matematik i de tidiga åren är en fråga om likvärdighet. Här beskrivs ett projekt där formen på läxorna ändrades och mer information gavs till föräldrarna om vad läxorna syftade till. Resultatet var att föräldrarnas engagemang ökade.

 

Vi har läst

Trianglar – Vandringar i matematiska landskap

Håkan Lennerstad

 

KÄNGURUSIDAN

Arbetet bakom Kängurun

Ulrica Dahlberg
Förberedelserna inför Kängurudagen 2023 är redan i full gång och arbetet har pågått sedan början av sommaren. Författaren återger hur arbetet ser ut innan materialet skickas ut till deltagande skolor några dagar innan den tredje torsdagen i mars, Kängurudagen.

 

Matematisk modellering för miljöarbetet

Jöran Petersson
Matematik kan användas för att få syn på och diskutera samhällsfrågor och politiska beslut. Här visar författaren hur aktuella miljöfrågor kan modelleras matematiskt för att fungera som underlag för eftertanke och debatt.

 

Vi har läst

Att bygga tänkande klassrum i matematik, Peter Liljedahl
Högskoleprovet Matematiken

 

Adventskalender 2022

Helt traditionsenligt följer en adventskalender med detta nummer. Som vanligt är det 24 problem med olika matematikinnehåll och svårighetsgraden varierar.

 

Uppslaget: Jalusimetoden för multiplikation

Russell Hatami
Ett roligt och lite annorlunda sätt att arbeta med multiplikation är att använda jalusimetoden. På det här Uppslaget introduceras den tillsammans med ett utmanande problem att lösa.

Jalusimetoden för multiplikation

 

Språkspalten: Ratio – ett förnuftigt förhållande

Cecilia Kilhamn
Kvoten mellan två heltal a och b skrivs som ett tal i bråkform: a/b
På svenska kallas en sådan kvot för ett rationellt tal. Ordet kommer av det latinska ordet ratio som betyder förnuft. Ordet kan härledas tillbaka till det grekiska ordet logos som också betyder förnuft.

 

T-tabeller som verktyg för proportionella resonemang

Cecilia Kilhamn
Här beskriver författaren hur en enkel tabell med två spalter kan användas som hjälpmedel för att resonera om proportionella samband och lösa proportionalitetsproblem.

 

Stryktipset – enkla simuleringar med Geogebra

Lasse Berglund
Enligt det centrala innehållet i matematik för mellan- och högstadiet ska bland annat ”sannolikhet, chans och risk grundat på observationer och simuleringar” ingå. Eleverna ska även bekanta sig med ”enkel kombinatorik i konkreta situationer”. Denna artikel handlar om vilka möjligheter man har att vinna pengar på Stryktipset. Författaren visar på empirisk väg, genom simulering i Geogebra, att de rader som ger några pengar ytterst sällan dyker upp.

 

Den böjda linjalens matematik

Anders Johansson
Problemet med att finna kurvformen för en böjd linjal är ett exempel på ett fascinerande problem som verkar enkelt men som kräver ganska avancerade metoder för att lösas med god noggrannhet. Å andra sidan kan ett enkelt uttryck tas fram experimentellt genom mätningar och kurvanpassning.

Kurvformen för en böjd linjal – analytiska, numeriska och experimentella studier, samt visualisering

 

Eulertalet och Eulerfunktionen

Christoph Kirfel
Talet e kan elever möta i slutet av sin gymnasietid. Det finns traditionellt två olika förklaringar och här ger författaren en koppling mellan de båda.

 

Problemavdelningen: Problem med proportionalitet

Linda Marie Ahl
I denna Problemavdelning följer vi upp några av artiklarna i detta nummer som handlar om proportionalitet. Vi ger som vanligt lösningsförslag, men diskutera gärna med eleverna vilka alternativa lösningar som kan finnas.

Problem med proportionalitet

 

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström