Kom förberedd inför höstens programmering i matematik

If-satser, algoritmer, syntax, variabler och datatyper. Känner du igen de orden? I höst införs programmering som en del av matematikundervisningen i svensk skola och det finns många nya begrepp och verktyg att lära sig.

Läs vidare [It-pedagogen]