Omvärldsbevakning

Han löser geometriska problem med hjälp av algebra – får Göran Gustafssonpris

Göran Gustafssonprisen på sammanlagt 33 miljoner kronor tilldelas nu fem yngre forskare från Umeå, Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm. Anna Överby Wernstedt forskar om TBE-virus, Vasili Hauryliuks forskning bidrar till kampen mot antibiotikaresistens, Sebastian Westenhoff avbildar kemiska reaktioner, Giovanni Volpe skapar smarta mikropartiklar, och Alexander Berglund löser geometriska problem med hjälp av algebra. De fem […]

Han löser geometriska problem med hjälp av algebra – får Göran Gustafssonpris Read More »

STEM kan bli ett lyft för Sverige – men vem ska göra jobbet?

Sverige har goda möjligheter att ta en ledande position inom den gröna omställningen. Men för att det ska lyckas krävs naturvetenskaplig kompetens. Och där ökar gapet mellan utbud och efterfrågan. Därför krävs det åtgärder både på kort och lång sikt för att Sverige inte ska hamna på efterkälken. Ett viktigt problem är den dåliga genomströmningen

STEM kan bli ett lyft för Sverige – men vem ska göra jobbet? Read More »

Därför satsar matteläraren på begreppsliga uppgifter

Lektionstipset: Julia Tsygan tror inte på att traggla enkla uppgifter femtio gånger om för att få kunskapen att sätta sig, som hon själv beskriver det. I stället bör man fokusera på matematikens mysterier. Exempelvis med hjälp av begreppsliga uppgifter. Även om de kräver både tid, tillit – och is i magen. Läs vidare [Ämnesläraren]

Därför satsar matteläraren på begreppsliga uppgifter Read More »

Akelius Foundation ger donation till Mattecentrum

Mattecentrum skapar årligen 35 000 timmar för gratis läxhjälp i matematik på 22 orter. Akelius Foundation donerar nu 7,5 miljoner till Mattecentrum under en treårsperiod. Donationen möjliggör Mattecentrums fortsatta arbete med att ge kostnadsfritt mattestöd till unga. Denna donation ger oss en trygghet i att forma en långsiktig insats för barn och ungas matematikkunskaper, säger

Akelius Foundation ger donation till Mattecentrum Read More »

Konferens om Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet

Skolportens ordnar en fortbildningsdag för dem som möter elever i behov av stöd i matematikundervisningen. De här föreläsningarna ska ge ökad kunskap om olika slags matematiksvårigheter, vad de kan bero på och hur man kan stötta eleverna på bästa sätt. Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, speciallärare och specialpedagoger på högstadiet och gymnasiet, men kan

Konferens om Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet Read More »

3rd Mathematics Summer School for school students 2024

The EMS Education Committee announces the organization of its third Mathematics Summer School for talented/gifted students in mathematics. The purpose of this Summer School is to give an opportunity to high ability students to develop further knowledge and competences in post-secondary education mathematics and to support their way to mathematics careers. Read more and apply

3rd Mathematics Summer School for school students 2024 Read More »

Lyssna på poddavsnitt om grundläggande aritmetik – från universitetet i Agder

Norsk podcast intervjuar svensk forskare om grundläggande aritmetik. Av och med Niclas Larson, Försteamanuensis på universitetet i Agder. Avsnitt 2. Trekk ikke alltid fra handlar om additiva operationer Avsnitt 3. Multiplikasjon med egg og appelsiner handlar om multiplikativa operationer  

Lyssna på poddavsnitt om grundläggande aritmetik – från universitetet i Agder Read More »

Ny sajt samt podd! Lärare & Forskning – nyheter om forskning, för lärare

Lärarstiftelsen lanserar satsningen Lärare & Forskning. En ny sajt som ska göra forskning om undervisning och lärande tillgängligt, begripligt och användbart för lärare och för en bredare allmänhet. Lärare & Forskning är Lärarstiftelsen största satsning under 2024 och artiklarna kommer att publiceras temavis under hela året. Först ut är temat läsning och sedan följer breda

Ny sajt samt podd! Lärare & Forskning – nyheter om forskning, för lärare Read More »