Omvärldsbevakning

FORSKNING – Ny rapport: Prestationsgapet i matte bara växer

En positiv trend märks i svenska barns genomsnittliga prestation i matematik sedan 2011, men skillnaderna mellan olika skolor ökar och är nu störst i Norden, visar en ny bok. – Socioekonomisk bakgrund får allt större betydelse för hur eleverna klarar matematiken, säger Kajsa Yang Hansen, professor vid Göteborgs universitet. Utrymmet för undervisning minskar när lärare […]

FORSKNING – Ny rapport: Prestationsgapet i matte bara växer Read More »

FORSKUL – Tema: Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande (Forskul) publicerar forskningsresultat som ska ge lärare inom skolväsendet teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande. I temanumret Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass presenterar gästredaktörerna Camilla Björklund och Hanna Palmér fem artiklar som behandlar interventioner i och implementering av matematikundervisning i förskola och förskoleklass. Artiklarnas

FORSKUL – Tema: Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass Read More »

Øresundsdagen 4 – Nov 6th, 2024 “The implications of AI in introductory mathematics education at the university level”

To explore the implications of AI in introductory mathematics education at the university level, Mathematics NF at Lund University and DTU Compute are pleased to invite you to Øresundsdagen 4. The event will take place at the Technical University of Denmark in Copenhagen (DTU) on Wednesday, November 6th, 2024. The purpose of Øresundsdagen is to

Øresundsdagen 4 – Nov 6th, 2024 “The implications of AI in introductory mathematics education at the university level” Read More »

MATHmot – A longitudinal study on children’s motivation for mathematics learning

Co-constructing mathematics motivation in primary education – A longitudinal study in six European countries project (MATHMot) looks at the development of mathematics motivation and what affects this process from an international viewpoint. Norway, Sweden, Finland, Serbia, Portugal and Estonia takes part in the study. How does it work? We know less about the development of

MATHmot – A longitudinal study on children’s motivation for mathematics learning Read More »

Två nya avhandlingar i matematikdidaktik

Med sin avhandling vill Ulrika Wikström bygga kunskap kring de kombinationer av matematiska symboler och skrivet språk som förekommer i matematiktexter som riktas till elever. Avhandling: Between symbols and words: structural connections in mathematics texts and their effect on reading Hanna Fredriksdotter vill med sin avhandling öka kunskapen om hur social interaktion kan bidra till

Två nya avhandlingar i matematikdidaktik Read More »

Sverige backar i fråga om digitaliseringen i skolorna och tar tillbaka böcker – Finland funderar fortfarande

Ny svensk skollag kräver fysiska böcker i skolor – tidigare fanns endast krav på digitala läromedel. Sveriges skolminister Lotta Edholm ser ett samband mellan sjunkande PISA-resultat och digitaliseringen. Framför allt i de yngre klasserna tar Sverige nu ett steg tillbaka när det gäller digitala läromedel. Digitaliseringen av skolorna har diskuterats i stor utsträckning i Sverige.

Sverige backar i fråga om digitaliseringen i skolorna och tar tillbaka böcker – Finland funderar fortfarande Read More »

Anmäl dina elever till Sonja Kovalevsky-dagarna 8-9 november i Växjö

Evenemanget riktar sig mot gymnasieelever med särskilt intresse för matematik. Eleverna får ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. 2024 äger Sonja Kovalevsky-dagarna rum 8-9 november i Växjö. Hur går anmälan till? Som matematiklärare får du anmäla två elever, en kvinnlig och en manlig, som till hösten

Anmäl dina elever till Sonja Kovalevsky-dagarna 8-9 november i Växjö Read More »

Örebroforskare räknar på idrott – modeller för att väga risk mot möjliga vinster

Vi måste ofta väga risker mot vad vi kan vinna. Örebroforskarna Anders Lunander och Niklas Karlsson har analyserat risktagande och beslutsfattande inom idrott – med längdhopp, stafett och skidsprint som exempel. – Matematiken kan hjälpa oss att blottlägga mönster och samband vi annars inte ser, säger Anders Lunander, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet. Läs

Örebroforskare räknar på idrott – modeller för att väga risk mot möjliga vinster Read More »

Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll

I denna rapport argumenterar Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) för att göra kursplanen i matematik mer specifik. Detta till följd av regeringens tillsatta utredning som ska se över både läro- och kursplaner i syfte att göra dessa mer tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper samt bättre anpassade

Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll Read More »