Programmering i matte och teknik

Att introducera programmering i grund- och gymnasieskola är en pågående process i många länder. I Sverige ska detta inledningsvis ske som en del av matematik och teknik där programmering är tänkt att användas som ett verktyg för problemlösning.

Läs vidare [Pedagogiska magasinet]