Anette Fröberg

Abelprisen for 2023 tildeles Luis A. Caffarelli 

Det Norske Videnskaps-Akademi tildeler Abelprisen for 2023 til Luis A. Caffarelli ved University of Texas i Austin, USA, for hans  «banebrytende bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger inkludert fri randverdiproblemer og Monge–Ampère-ligningen». Forskere bruker differensialligninger som et verktøy for å forutsi den fysiske verden. Disse ligningene uttrykker sammenhengen mellom en eller flere ukjente funksjoner …

Abelprisen for 2023 tildeles Luis A. Caffarelli  Läs mer »

Långsiktig satsning på matematik en framgångsfaktor

I år är det 17 matematiker som får dela på 28 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. De arbetar bland annat med matematiska studier om pandemin, modeller för slumpmässiga händelser och teorier för extremvärden. – Det är väldigt glädjande att se att Stiftelsens satsningar på matematik såväl genom …

Långsiktig satsning på matematik en framgångsfaktor Läs mer »

NOMAD workshop för doktorander i matematikdidaktik 31 maj 2023

NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education, och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) inbjuder till endags workshop om att skriva en artikel för NOMAD. Målgrupp är doktorander i matematikdidaktik från Norden och de Baltiska länderna. Workshopen äger rum 31 maj, 2023 på NCM in Göteborg. Läs mer här: https://ncm.gu.se/nomad-workshop

Nu kan du anmäla ditt bidrag till Matematikbiennalen 2024

Örebro universitet har utsetts till arrangör och värd för en av Sveriges största mötesplatser för oss med intresse för matematikundervisning och matematikdidaktik – Matematikbiennalen 2024. Temat för den här gången är “Tillsammans kan vi mer”. Sista dag att lämna in ditt bidrag är den 20 juni. Läs vidare på Matematikbiennalen2024.se  

Idag firas Pi-dagen π

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över – inte minst i skolorna. Talet Pi approximeras vanligtvis till 3.14 och i många länder skrivs datumet på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars utsetts till internationell matematikdag av UNESCO. Kolla in följande sidor för inspiration: Vetenskapens Hus – Experimentera med Pi Pi-dagen firas med en populärvetenskaplig föreläsning …

Idag firas Pi-dagen π Läs mer »

Regeringen ska utreda hur betygssättningen kan bli mer likvärdig

Svensk skola har stora utmaningar med bristande likvärdighet i betygssättningen och därför kommer regeringen att tillsätta en utredning. Det framkommer av en skrivelse som regeringen har beslutat om och som lämnats över till riksdagen. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskning av statens insatser för likvärdig betygssättning. Läs vidare [Regeringen]

Taggade lärare fick bättre koll på lektionerna

I ett projekt har lärare utrustats med sensorer för att visualisera hur de rör sig i klassrummen. Målet är att ny teknik ska ge dem en bättre överblick av hur tiden fördelas mellan olika elever. Katederundervisning eller ambulerande stöd i gruppdiskussioner? Jämn fördelning av uppmärksamheten, eller särskilt fokus på elever med stora behov? Lärare kan …

Taggade lärare fick bättre koll på lektionerna Läs mer »

Mathematicians Complete Quest to Build ‘Spherical Cubes’

In the fourth century, the Greek mathematician Pappus of Alexandria praised bees for their “geometrical forethought.” The hexagonal structure of their honeycomb seemed like the optimal way to partition two-dimensional space into cells of equal area and minimal perimeter — allowing the insects to cut down on how much wax they needed to produce, and …

Mathematicians Complete Quest to Build ‘Spherical Cubes’ Läs mer »