Anette Fröberg

Två nya avhandlingar i matematikdidaktik

Med sin avhandling vill Ulrika Wikström bygga kunskap kring de kombinationer av matematiska symboler och skrivet språk som förekommer i matematiktexter som riktas till elever. Avhandling: Between symbols and words: structural connections in mathematics texts and their effect on reading Hanna Fredriksdotter vill med sin avhandling öka kunskapen om hur social interaktion kan bidra till […]

Två nya avhandlingar i matematikdidaktik Read More »

Sverige backar i fråga om digitaliseringen i skolorna och tar tillbaka böcker – Finland funderar fortfarande

Ny svensk skollag kräver fysiska böcker i skolor – tidigare fanns endast krav på digitala läromedel. Sveriges skolminister Lotta Edholm ser ett samband mellan sjunkande PISA-resultat och digitaliseringen. Framför allt i de yngre klasserna tar Sverige nu ett steg tillbaka när det gäller digitala läromedel. Digitaliseringen av skolorna har diskuterats i stor utsträckning i Sverige.

Sverige backar i fråga om digitaliseringen i skolorna och tar tillbaka böcker – Finland funderar fortfarande Read More »

Anmäl dina elever till Sonja Kovalevsky-dagarna 8-9 november i Växjö

Evenemanget riktar sig mot gymnasieelever med särskilt intresse för matematik. Eleverna får ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. 2024 äger Sonja Kovalevsky-dagarna rum 8-9 november i Växjö. Hur går anmälan till? Som matematiklärare får du anmäla två elever, en kvinnlig och en manlig, som till hösten

Anmäl dina elever till Sonja Kovalevsky-dagarna 8-9 november i Växjö Read More »

Örebroforskare räknar på idrott – modeller för att väga risk mot möjliga vinster

Vi måste ofta väga risker mot vad vi kan vinna. Örebroforskarna Anders Lunander och Niklas Karlsson har analyserat risktagande och beslutsfattande inom idrott – med längdhopp, stafett och skidsprint som exempel. – Matematiken kan hjälpa oss att blottlägga mönster och samband vi annars inte ser, säger Anders Lunander, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet. Läs

Örebroforskare räknar på idrott – modeller för att väga risk mot möjliga vinster Read More »

Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll

I denna rapport argumenterar Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) för att göra kursplanen i matematik mer specifik. Detta till följd av regeringens tillsatta utredning som ska se över både läro- och kursplaner i syfte att göra dessa mer tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper samt bättre anpassade

Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll Read More »

Skolforskare: Lärarnas önskedröm får elevresultaten att dala

En skola gjorde alla tänkbara insatser men lyckades ändå inte få elevresultaten att lyfta. När man bjöd in ett forskarteam att studera vad som gick snett fick skolan ett något svårsmält svar. Skolforskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet fick, tillsammans med forskningsinstitutet Ifous, i uppdrag av en kommun att analysera varför kunskapsresultaten

Skolforskare: Lärarnas önskedröm får elevresultaten att dala Read More »

Missade du anmälan till Kleindagarna i januari 2024? Det kommer fler tillfällen!

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Missade du anmälan till Kleindagarna i januari 2024? Håll ögonen öppna under våren för att säkra din plats i juni (17-19) och augusti (14-16)! Läs mer och anmäl dig här [Kleindagarna]  

Missade du anmälan till Kleindagarna i januari 2024? Det kommer fler tillfällen! Read More »