Nämnaren på nätet

nr 4, 2021

Inledaren Det går som en dans Connie Nielsen & Elisabeth Tang Denna artikel är hämtad från Nämnarens danska systertidskrift Matematik. De spel som presenteras fungerar lika bra i svenska som i danska klassrum. Nämnarens redaktion har översatt och gjort en mindre bearbetning till svenska förhållanden. Följande spel nämns: 3A3D Ettan 1A Tänk till tusen 2A3A […]

nr 4, 2021 Read More »

nr 3, 2021

Inledare Visualisering av problemlösning Lei Yu Jiang När lärare presenterar en matematikuppgift kan det vara svårt att bara genom talade ord få eleverna att förstå innehållet. Här ger författaren förslag på hur visualiseringar kan hjälpa eleverna både att förstå uppgiften och att utveckla sin tankegång för att lösa den. Vi har läst Vi har läst

nr 3, 2021 Read More »

nr 2, 2021

Inledaren Matematik med elefantsången Lena Landgren Elefantsången är en sång som ofta sjungs på förskolan, kanske med syfte att lära barnen matematik. I den här artikeln benar författaren ut vilken matematik som kan göras synlig genom sången. Brygga kaffe – ett matematiskt samtal om uttryck, samband och formler Rimma Nyman Författaren återberättar ett långt samtal

nr 2, 2021 Read More »

nr 1, 2021

  Inledning Fokus på elevers uträkningar Elin Sandström Har du funderat på hur du ska få dina elever att fokusera på kvalitet i sina redovisningar i matematik? I den här artikeln visar författaren hur hon arbetar med elevernas uträkningar digitalt med hjälp av Matteappen. Vi har läst Rörliga bilder med Desmos Cecilia Christiansen & Anna-Carina

nr 1, 2021 Read More »

nr 4, 2020

Inledare: Vattendroppar samlas upp Hur mäter vi regn? Rimma Nyman Utifrån något så vardagsnära som regn presenteras ett matematisk samtal med elever i en förskoleklass. Regnmätning kan leda till att eleverna tillgodogör sig nya ord som kärl och volym och i förlängningen en introduktion av exempelvis statistik. Förslag ges på vidare aktiviteter och utmaningar för

nr 4, 2020 Read More »

nr 3, 2020

  Inledare: En annorlunda höst Planera för matematiska samtal Susanne Frisk & Christina Skodras I sin andra artikel om matematiska samtal i klassrummet beskriver författarna hur viktigt det är att samtalet planeras noga. Författarna ger exempel på hur en planering kan se ut inför ett samtal om olika tankemodeller för subtraktion. Hundkojan Cecilia Christiansen &

nr 3, 2020 Read More »

nr 2, 2020

2020:2 Omslagsbild av Alissa Eckert & Dan Higgins. Inledare: en märklig vårMatematik på lilla kontoret Maria Ahlgren & Karin Andersson I artikelserien Mattetalanger görs nu ett besök på en förskola där ett förändringsarbete visade sig gynna även andra barn och finns därför fortsatt kvar på förskolan. Lärartankar: Mitt möte med Numicon Lena Landers Strövtåg: Åtta

nr 2, 2020 Read More »

nr 1, 2020

2020:1 Omslagsbild gjord av Anna-Karin Johansson. Organisera och skapa goda matematiska samtal Susanne Frisk & Christina Skodras Vad kan lärare starta med för att organisera och skapa goda matematiska samtal? Författarna försöker besvara frågan utifrån några normer och kommunikativa drag som finns beskrivna i Matematiska samtal i klassrummet, vägar till elevers lärande. Vi har läst

nr 1, 2020 Read More »

nr 4, 2019

2019:4 Omslagsbild gjord i DESMOS av Caroline Friberg. Jag vill ha lördagsgodis, men det är inte lördag! Elevgenererade problem i en förskoleklass Rimma Nyman Vad är ett problem och vilka problem hittar elever själva på? Nyvunna forskningsresultat från en italiensk studie visar att positiva attityder till problemlösning förändras till negativa under de tidiga skolåren. Författaren

nr 4, 2019 Read More »

nr 3, 2019

2019:3 Omslagsbild av Kris Emting-Oberland. Räkna upp och räkna ut – taluppfattning och aritmetik i förskolan Camilla Björklund Innebörden av de räkneord som barn använder kan vara distinkt olika. I artikeln problematiseras detta för att visa att det dels är skillnad på att räkna upp och att räkna ut, dels att förskolan kan och bör

nr 3, 2019 Read More »