nr 2, 2022

Inledare

Matematik för de yngsta – ett kroppsligt görande

Karin Franzén
Som förskollärare och forskare är författaren intresserad av de yngsta förskolebarnens lärande och utveckling. I artikeln berättar hon om hur små barn tar hjälp av kroppen för att utforska sin omgivning och skaffa sig erfarenheter som ligger till grund för fortsatt matematiklärande.

Att se eller räkna

Ragnhild Vikström
Att kunna läsa med flyt finns som ett kunskapskrav i svenska. Någon motsvarande beskrivning finns inte i matematikämnet. Men hur ska elever kunna utveckla ett matematiskt tänkande och få tilltro till sin egen förmåga om de inte kan räkna med flyt?

Representationer av tal i bråkform

Cecilia Sveider
I en studie har författaren undersökt hur lärare riktar uppmärksamhet mot och varierar olika aspekter av bråk. Resultatet mynnar ut i tre mönster av lärares handlande som har betydelse för vad elever kan få möjlighet att lära.

Hilma så bra!

Per-Olof Nilsson & Zaria Zardasht
Här får vi en inblick i ett projektarbete som integrerar bild och matematik. Hilma af Klints konst används för att inspirera elever på gymnasiets individuella alternativ att intressera sig för symmetrier och geometriska former.

Intensivundervisning i praktiken

Inger Lignell
Författaren berättar hur intensivundervisning i matematik kan te sig i praktiken på en helt vanlig grundskola. Tack vare ett stipendium kunde skolan starta ett projekt och de fick goda resultat både vad gäller elevernas prestationer och matematiska självkänsla.

Till minne av Peder Claesson

Göran Emanuelsson
Peder Claesson var en kreativ och varm matematikentusiast som kom att betyda enormt mycket för utvecklingen av svensk matematikundervisning. Som idégivare var han med i uppstarten av såväl Matematikbiennalen som Sveriges matematiklärarförening.

Matematiska urtavlor

Matematiska urtavlor
Att skapa en matematisk urtavla kan vara en rolig utmaning som tränar elevernas taluppfattning och hantering av numeriska uttryck. Aktiviteten uppmanar till att leka med tal och uttryck.

Sagt & gjort: Kvadreringsregeln i träddiagram

Russell Hatami & Ali Ludvigsen
När elever har bekantat sig med träddiagram kan man använda modellen för att på ett konkret sätt visualisera några algebraiska samband. Författarna illustrerar de termer som blir resultatet av första kvadreringsregeln och första kuberingsregeln.

Digitalisering av testerna till Förstå och använda tal

Ulrica Dahlberg & Björn Runow
För flera år sedan började lärare undra om det inte var dags att digitalisera de tester som finns i boken Förstå och använda tal, ibland kallade McIntosh-testerna. Här beskriver författarna några av de utmaningar men framförallt möjligheter som en sådan digitalisering medför.

Månssons mannar

Kängurubesök på biennalen

Kängurubesök på biennalen

Strövtåg: Pythagoras sats renoverad

Thomas Ålander
Den svenska skolmatematiken seglar på en bräcklig grund där det alltmer lutande tornet i Pisa utgör ett ”memento mori” över de senaste årens framsteg, vilka inte råkat ut för några beslutsbesvärande konsekvensanalyser i programmakarnas ävlan till förändring, och där värdet ligger i reformen i sig.

Diskret geometri

Lasse Berglund
I de övningar som ska genomföras kommer papper, penna, linjal och sax att behövas. Trots dessa enkla hjälpmedel kommer det visa sig att de ändå ger ett gediget underlag för matematiska diskussioner i klassrummet, från lågstadium till gymnasium.

Efterlysning!

Geogebra-exempel för årskurs 4–9

Vi på Nämnarens redaktion efterlyser konkreta lektionsförslag med Geogebra och goda erfarenheter av att använda Geogebra i matematikundervisningen. Vi söker förslag på aktiviteter där det matematiska innehållet står i fokus men där eleverna samtidigt får erfarenhet av att använda Geogebra. Speciellt söker vi efter idéer för årskurs 4–9.

Vi har läst

Kreativa resonemang i matematikundervisningen – Forskningsrön i praktiken
Denice D’Arcy & Jan Olsson

Multiplikationstabeller och specialpedagogik

Jöran Peterson
Författaren redovisar några specialpedagogiska funderingar kring undervisning om multiplikationstabeller och introducerar ett sätt att använda fingrarna för att multiplicera tal mellan 5 och 10.

Att finna matematikspår i naturen

Bengt Ulin
Matematiska uttryck i naturen kan bidra till att elevernas intresse för matematikarbetet ökar, om de får möjlighet att upptäcka dessa. I matematikens historia och i dagens naturvetenskap finns goda exempel på talsamband och former att använda i undervisningen.

Problemavdelningen

Problemavdelningen 222 – Många tvåor
Ulrica Dahlberg
Detta nummer av Nämnaren är speciellt då det är det 2:a numret år 2022 och det 222:a numret sedan start 1974. Det har jag tagit fasta på och valt problem med endast tvåor och nollor. Problemen kommer från årets Känguru och de är från olika klasser, från Ecolier för årskurs 3–4 till den högsta klassen Student för senare kurser på gymnasiet.