Okategoriserade

Nyhetsbrev

Vill du ta del av vårt kvartalsvisa nyhetsbrev? Vi skriver om vad som hänt på NCM den senaste tiden delar med oss av omvärldsbevakning och några av våra favoritinlägg. Varmt välkommen att registrera din e-postadress nedan och verifiera adressen i bekräftelsemailet. Det tar bara några sekunder och du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Nyhetsbrev Read More »

nr 3, 2022

Inledare Stärk matematikutvecklingen genom modersmålet Anna Maria Eriksen Hur ska man hjälpa flerspråkiga elever som har låg måluppfyllelse i matematik? Författaren berättar här om ett projekt som undersöker hur en stabil talrad på modersmålet kan påverka elevers möjlighet att utveckla en god taluppfattning. Språk, kultur och matematik Petra Svensson Källberg, Eva Norén & Ulrika Ryan

nr 3, 2022 Read More »

Den 25-26 april arrangerar NVL (Nätverket för vuxnas lärande i norden) en konferens i Köpenhamn med fokus på matematik

Konferensen sker på danska, svenska och norska, med möjlighet till frågor på engelska. Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes

Den 25-26 april arrangerar NVL (Nätverket för vuxnas lärande i norden) en konferens i Köpenhamn med fokus på matematik Read More »

Webbinarium: En eftermiddag om delaktighet, motivation och kartläggning i matematikkurser

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande välkomnar till deltagande i ett webbinarium torsdag 17 februari 2022 kl. 14:00 – 16:45 där vi bland annat kommer att belysa orienteringskurser, kartläggning och deltagarinflytande som redskap för att skapa motivation till studier. Vi kommer att beröra frågeställningar som är särskilt viktiga i den grundläggande utbildningen. Vi välkomnar deltagare som

Webbinarium: En eftermiddag om delaktighet, motivation och kartläggning i matematikkurser Read More »

Teknikåttan ska locka fler till naturvetenskapliga ämnen

Teknikåttan är ett rikstäckande samarbete mellan elva olika lärosäten. Det syftar till att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i samhället, men framför allt att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga och stärka deras självförtroende. Läs mer om tävlingen Teknikåttan [Chalmers]

Teknikåttan ska locka fler till naturvetenskapliga ämnen Read More »

Årets sista NCM Seminarium idag kl 16:00 – “Mattetalanger”

Det här är årets sista föreläsning på zoom. Linda Mattsson – Eva Pettersson föreläser om Mattetalanger. Läs mer : NCM Seminarium Anmäl dig här: http://formular.ncm.gu.se/seminarieserie/ Länk till föreläsningen: https://gu-se.zoom.us/j/67337027661?pwd=S3pySlVnR2JEVEhPd1A3S2ZiNDRXUT09 Välkommen att delta!

Årets sista NCM Seminarium idag kl 16:00 – “Mattetalanger” Read More »

Kängurutävlingens resultat 2021

Här nedanför finns den samlade statistiken för Kängurutävlingens olika klasser 2021. Eftersom underlaget för Junior och Student är för litet presenteras ingen statistik för de känguruklasserna. Du som har utnyttjat möjligheten att använda något eller några av våra rättningsstöd har motsvarande presentationer av resultaten för dina klasser. Då kan du enkelt göra jämförelser med det

Kängurutävlingens resultat 2021 Read More »

nr 3, 2021

Inledare Visualisering av problemlösning Lei Yu Jiang När lärare presenterar en matematikuppgift kan det vara svårt att bara genom talade ord få eleverna att förstå innehållet. Här ger författaren förslag på hur visualiseringar kan hjälpa eleverna både att förstå uppgiften och att utveckla sin tankegång för att lösa den. Vi har läst Vi har läst

nr 3, 2021 Read More »

MATHMot söker lärare som vill delta i pilotstudie

MATHMot söker matematiklärare i årskurs 3, 4 och/eller 5 som vill delta i pilotstudien för projektet Matematikmotivation i grundskolans tidiga år: En longitudinell undersökning i sex europeiska länder (MathMot) genom att fylla i en onlineenkät. Syftet med MathMot är att studera elevers motivation för matematik i övergången mellan låg- och mellanstadiet. Många forskningsstudier fokuserar på

MATHMot söker lärare som vill delta i pilotstudie Read More »