nr 3, 2020

 

Inledare: En annorlunda höst

Planera för matematiska samtal
Susanne Frisk & Christina Skodras
I sin andra artikel om matematiska samtal i klassrummet beskriver författarna hur viktigt det är att samtalet planeras noga. Författarna ger exempel på hur en planering kan se ut inför ett samtal om olika tankemodeller för subtraktion.

Hundkojan
Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
I Nämnaren 2019:4 skrev författarna om projektet Algebra-artisten som görs i det webbaserade programmet Desmos. Här presenterar de ett mindre projekt som de kallar Hundkojan och där den räta linjens ekvation är i fokus.
Se ett autentiskt exempel på en elevs skärminspelning: Teds hundkoja
Rekommenderade länkar:
The Puppy House
Desmosprojekt
Desmos Pet House

Strövtåg: Lyssna på felen
Pesach Laksman
Matematikbiennalerna är stor källa till kunskap och inspiration för matematiklärare på alla stadier. Man kan tycka att varje matematiklärare någon gång under sin karriär borde få delta. Tyvärr är det väldigt få förunnat …

Lesson study i lärarutbildningen
Rimma Nyman, Christina Skodras, Eva-Lena Happstadius & Peter Fredriksson
Som ett moment i sin lärarutbildning får blivande lågstadielärare genomföra en Lesson study om likhetstecknet. Didaktiska kunskaper blir på så sätt direkt kopplade till praktiken och studenterna tränas dessutom i kollegialt arbete.

Våga släppa taget
Marielle Halltorp & Annalena Holm
Författarna beskriver den internationella didaktiska metoden Supplemental Instruction och hur den har omsatts på en gymnasieskola i Varberg – ett sätt för att nå samverkan i problemlösning.
Komplett litteraturlista

Arbeta som en matematiker
Ingvill Merete Stedøy
Denna översatta och lätt bearbetade artikel var publicerad i norska Tangenten 2019:4. Författaren beskriver positiva effekter och förändrade beteenden då elever får stå i smågrupper vid whiteboardtavlor när de arbetar med matematisk problemlösning.
Länk till originalartikeln inklusive referenser

Intensivundervisning i matematik
En presentation av boken Intensivundervisning i matematik.

Uppslaget: Spridningsmatematik för tidiga skolår
Jöran Petersson

Vi har läst
Historiska perspektiv på matematik av Anders Tengstrand och Bedömning i matematikens tjänst – i lärandets och undervisningens tjänst av Maria Nordlund och Astrid pettersson

Språkspalten: Jättar och utrop
Lasse Berglund
Vi ska här betrakta några företeelser som man ibland stöter på i det vardagliga språket – det skrivna och det talade – och som har sina paralleller inom matematiken. Detta ger anledning till en del matematiska så väl som språkliga reflexioner.

Sagt & gjort: Konstruera en pentagon

Priset för tystnad i undervisning
Tuula Maunula
Tuula Maunula har disputerat på en avhandling om elevinteraktion. Hon visar hur viktiga elevers inspel i lektionen är och hur lärandemöjligheterna påverkas av det sätt lärare väljer att bemöta dessa. Lektionerna hon studerat handlade alla om den räta linjens ekvation.

Carl Friedrich Gauss – en gigant i vetenskapshistorien
Bengt Ulin
Media berättar emellanåt om särbegåvade barn och ungdomar, speciellt när det gäller matematik. Här handlar det om en alldeles särskilt begåvad elev som efterhand utvecklades till en fullfjädrad matematiker.

Hur tänkte du?
Miguel Perez
I denna artikel presenteras resultat från en forskningsstudie som beskriver de svårigheter och möjligheter som matematiklärare på högstadiet och gymnasiet upplevt när de har arbetat med det digitala verktyget Geogebra.

Kängurusidan
Åsa Nilsson & Rosanna Sköldvinge
Den extraordinära situationen med coronapandemin påverkar Sverige och världen i stort, liksom två lärarstudenters ursprungliga plan med aktionsforskning i klassrummet. Istället fick de möjlighet granska problem i den nationella delen av Kängurutävlingen.
Examensarbete: Framgångsrik iscensättning genom Kängurun

Problemavdelningen: Problem med geometri
Russell Hatami

Pedagorien News
Äntligen kommer det nya rapporter från Pedagorien!