nr 4, 2020

Inledare: Vattendroppar samlas upp

Hur mäter vi regn?
Rimma Nyman
Utifrån något så vardagsnära som regn presenteras ett matematisk samtal med elever i en förskoleklass. Regnmätning kan leda till att eleverna tillgodogör sig nya ord som kärl och volym och i förlängningen en introduktion av exempelvis statistik. Förslag ges på vidare aktiviteter och utmaningar för regniga dagar.

SMHI
Sök på “Hur mäts nederbörd?”

Skapa behov av multiplikation
Charlotta Andersson, Sanna Andrén, Helena Eriksson & Jane Tuominen
Kan multiplikation förstås på något annat sätt än som upprepad addition? Här prövar författarna ett nytt sätt att undervisa om multiplikation. Genom att arbeta med indirekt mätning skapas ett behov av multiplikation.

Sagt & gjort: Bråk med pinnar!
Maria Nyström
Årskurs fem på Hagenskolan i Göteborg byggde på 30 minuter ett ’bråkplank’ med pinnar.

Omkrets och area
David Taub
Det är inte ovanligt med missuppfattningar kopplade till begreppen omkrets och area. I artikeln ges förslag på hur lärare kan resonera tillsammans med eleverna om förhållanden mellan de båda begreppen så att de kan få en djupare förståelse för dem.

Färgfläckar
Area med stickor

Om Nämnarens adventskalender 2020

Språkspalten: Ett strategiskt metodval
Cecilia Kilhamn
Begreppen strategi och metod är centrala i kursplanen för matematik. I samtliga årskurser står det att eleverna ska formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt ”värdera valda strategier och metoder”. Eftersom både strategier och metoder betonas måste det vara olika saker. Men vad är det egentligen för skillnad mellan en strategi och en metod?

Studenternas förkunskaper
Lisa Hed, Olow Sande & Per Åhag
Sedan slutet av 1990-talet har nyantagna studenter på ingenjörsutbildningar vid Umeå universitet genomfört ett diagnostiskt prov i matematik. Vi kunde läsa om resultatet under de första fyra åren i Nämnaren 2003. Här följer författarna upp med en beskrivning av hur det ser ut nu, 20 år senare.

Lars Brandells rapporter finns på lilahe.com

Uppslaget: Geometri och mönster i Scratch
Uppslaget är hämtat från ScratchMaths, ett engelskt forskningsprojekt vars mål är att utveckla undervisning där eleverna utforskar viktiga matematiska idéer genom programmering. Scratch är tänkt som en inkörsport till programmering och är inte i första hand utvecklat för matematikundervisning. Ändå har det på kort tid blivit en flitigt använd programmeringsmiljö i svenska klassrum.

Mer inspiration
Många fler aktiviteter finns att hämta från ScratchMaths webbplats

Att undervisa om rotationsvolymer förr och nu
Thomas Lingefjärd & Güner Ahmet
Geogebra är ett dynamiskt och interaktivt program som kan användas för att visualisera matematiken på ett helt annat sätt än de statiska handritade graferna som författarna minns från sin egen skoltid. Här förklarar de ingående hur rotationsvolymer skapas i programmet.

Föreslagna länkar
www.geogebra.org/m/e3udyzbb
www.geogebra.org/m/cmpzvrfj
www.geogebra.org/m/ngbsjgaa

Nedslag i periferin
Lasse Berglund
Inom matematiken, precis som inom många andra kunskapsfält, ryms ett flertal områden och discipliner. Vissa av dessa har större betydelse än andra. I artikeln kommer vi dock inte att intressera oss för några av de centrala delarna utan istället göra en del nedslag ute i periferin.

Chanser i sport och Pascals summatriangel
Håkan Lennerstad
Med lite matematik går det att förstå och kontrollera hur vettiga olika spel på sportresultat är. Det visar sig att i flera sporter gömmer sig en heltalstriangel som är nära besläktad med Pascals triangel. Här handlar det inte om tennis men vi har ändå en fortsättning på En tennisgåta i Nämnaren 2019:4.

Matematik utan ord
Anders Månsson
I denna ordsnåla artikel ges exempel på hur matematikens grundläggande räkneregler kan illustreras med bollar och smileys. Läsaren får öva sig i att växla mellan representationsformer och se hur en generellt uttryckt räkneregel kan exemplifieras med hjälp av ett konkret fall.

Pedagorien News
Nya rapporter från Pedagorien, november 2020

Tredimensionella figurer
Niclas Larson
Geometriska kroppar och deras inbördes relationer är inte alltid så självklara. Är den klassiska förpackningen med Toblerone ett prisma eller en cylinder? Här reder författaren ut de snåriga begreppen cylinder, prisma, kon och pyramid.

Lärartankar: Kontinuitet
Henrik Petersson
Begreppet kontinuitet är svårt. Det yttrar sig bland annat genom felaktiga påståenden kring begreppet i etablerade läromedel för gymnasiet. I själva verket är alla såväl diskreta som rationella funktioner kontinuerliga.

I Nämnaren 2020:4 finns en något förkortad version av artikeln som finns i fulltext här:
Kontinuitet

Problemavdelningen: Problembank
Ni har väl inte glömt den stora satsningen på Matematiklyftet? Allt material finns fortfarande kvar på Skolverket under adressen larportalen.skolverket.se. Vi vill påminna om att där finns en mängd problemlösningsuppgifter att använda i undervisningen. Några moduler har egna uppgiftsbanker medan andra har problemförslag under Moment A i varje del. Leta och hitta dina favoritproblem. Problemen i Problemavdelningen kommer från uppgiftsbanken i modulen Problemlösning. Till många av problemen finns varianter som gör dem både lättare och svårare.

Mentorskap för särskilt begåvade elever
Intize
Informationsfilm
Mer information och ansökan