Besök oss

Månadens problem

Månadens problem finns i tre olika svårighetsgrader.

Seminarieserie

Se våra inspelade seminarier och kalender för nästa online-träff.

Litteratur

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass är reviderad.

Strukturen med teman, cykler och arbetsgången inom varje cykel har gjorts tydligare.

Enstaka paraktiviteter och underlag för individuell dokumentation har lagts till.

Kängurutävlingen

Registrera dina klasser för 2023 års tävling! Registrering öppnar 31 januari, tävlingen startar 16 mars.

Tänka, resonera och räkna

Satsningen Tänka, resonera och räkna F-3 har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Kontaktperson: peter.nystrom@ncm.gu.se