Besök oss

Månadens problem

Månadens problem finns i tre olika svårighetsgrader.

Seminarieserie

Se våra inspelade seminarier och kalender för nästa online-träff.

Litteratur

Taluppfattning med Känguruproblem

188 utvalda problem som rör taluppfattning.

Tänka, resonera och räkna F-3

Satsningen Tänka, resonera och räkna F-3 har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Kontaktperson: peter.nystrom@ncm.gu.se

Nationellt Centrum för Matematikutbildning