Göran Emanuelsson-stipendiet

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2011

Maria Flodström och Lina Johnsson för examensarbetet

“Multiplikation och taluppfattning. En läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av multiplikation kan påverka elevers taluppfattning”

&

Tor Liljegren för examensarbetet

“Utveckling av en matematiklaboration på Vetenskapens hus. En tillämpning av gruppteori på molekylär symmetri, utvecklat en laboration i snittet mellan ämnena kemi och matematik”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2009

Ulrihca Malmberg för examensarbetet

“Det var enklare att slå ihop 4 hjärnor än att tänka själv. En fallstudie om gruppdiskussionens betydelse för elevlösningar av rika matematiska problem hos elever i årskurs 8”

&

Sofie Arnell för examensarbetet

“Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem. En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor”