Göran Emanuelsson-stipendiet

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2011

Maria Flodström och Lina Johnsson för examensarbetet

“Multiplikation och taluppfattning. En läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av multiplikation kan påverka elevers taluppfattning”

&

Tor Liljegren för examensarbetet

“Utveckling av en matematiklaboration på Vetenskapens hus. En tillämpning av gruppteori på molekylär symmetri, utvecklat en laboration i snittet mellan ämnena kemi och matematik”

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2011 Read More »

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2009

Ulrihca Malmberg för examensarbetet

“Det var enklare att slå ihop 4 hjärnor än att tänka själv. En fallstudie om gruppdiskussionens betydelse för elevlösningar av rika matematiska problem hos elever i årskurs 8”

&

Sofie Arnell för examensarbetet

“Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem. En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor”

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2009 Read More »