Teknikåttan ska locka fler till naturvetenskapliga ämnen

Teknikåttan är ett rikstäckande samarbete mellan elva olika lärosäten. Det syftar till att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i samhället, men framför allt att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga och stärka deras självförtroende.

Läs mer om tävlingen Teknikåttan [Chalmers]