Webbinarium: En eftermiddag om delaktighet, motivation och kartläggning i matematikkurser

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande välkomnar till deltagande i ett webbinarium torsdag 17 februari 2022 kl. 14:00 – 16:45 där vi bland annat kommer att belysa orienteringskurser, kartläggning och deltagarinflytande som redskap för att skapa motivation till studier. Vi kommer att beröra frågeställningar som är särskilt viktiga i den grundläggande utbildningen.

Vi välkomnar deltagare som på olika sätt är engagerade i vuxenutbildningens matematikkurser som lärare, skolledare och studie/yrkesvägledare.

Läs mer och anmäl dig senast 15e februari [ViS nätverk för vuxnas matematiklärande]