MATHMot söker lärare som vill delta i pilotstudie

MATHMot söker matematiklärare i årskurs 3, 4 och/eller 5 som vill delta i pilotstudien för projektet Matematikmotivation i grundskolans tidiga år: En longitudinell undersökning i sex europeiska länder (MathMot) genom att fylla i en onlineenkät. Syftet med MathMot är att studera elevers motivation för matematik i övergången mellan låg- och mellanstadiet.

Många forskningsstudier fokuserar på prestationer i matematik som det centrala målet med matematikundervisning, men MathMot-projektet bygger på ett antagande om att barnens motivation för att lära sig matematik är lika viktig – särskilt i ett längre tidsperspektiv.

För mer information läs Information om MathMotteacher och 8.mathmot brochure final SWEDEN

Till onlineenkäten teachersurvey