Den 25-26 april arrangerar NVL (Nätverket för vuxnas lärande i norden) en konferens i Köpenhamn med fokus på matematik

Konferensen sker på danska, svenska och norska, med möjlighet till frågor på engelska.

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.

På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:

  1. Kvalitet og forskning om voksnes matematiklæring
  2. Digitalisering og matematik
  3. Sprog og matematik
  4. Matematik i arbejdslivet

Programmet i helhet [NVL]

För mer information om konferensen kontakta Janni Kronborg Christensen: jkch@via.dk