Sökresultat för: familjematematik

Familjematematik – länkar

[…] barn från F till gymnasiet (motsv). Southwest innebär här Tucson, Arizona; Las Vegas, Nevada; San Jose, Californien och Chandler, Arizona. Upplägget har flera likheter med vårt svenska Familjematematik. Math Awareness Workshops är tvåtimmarspass där föräldrar och barn arbetar med olika områden som multiplikation, area, taluppfattning etc på ett stimulerande och roligt sätt. Tjugo workshops […]

Boken Familjematematik

Här finner du kompletterande material till Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan. Till det avsnitt i boken som heter Kaffe med matte finns kommentarer, ledtrådar och lösningar. »»» Läs mer För att hitta föräldrar som gärna vill vara med i en planeringsgrupp är det en god idé att först bjuda in föräldrarna utan barn. …

Read More »

Familjematematik – gemensamma sidor

Till de olika delarna av Familjematematik finns information och kompletteringar som är av gemensam art. Föräldrar – Barn – Matematik Vikten av att engagera föräldrar i sina barns skolgång lyfts fram över hela världen och det finns många genomförda eller pågående projekt med ett innehåll som handlar om Föräldrar – Barn – Matematik. Det finns …

Read More »

Familjematematik

[…] bland annat vikten av föräldrars engagemang i sina barns matematikutbildning. Där ges även förslag på satsningar som bör göras. Allt önskvärt är ännu inte gjort, men boken Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan problematiserar flera av förslagen och ger även exempel på hur samverkan kan genomföras. Boken vänder sig till skolbarnsföräldrar och grundskollärare. […]

Föräldraträff

På sidan 14 i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan beskrivs, under rubriken Planeringsgrupp, hur lärare kan inbjuda till en förberedande föräldraträff där inga barn är med. Nedan ges förslag på innehåll för en sådan träff. Starta träffen med att ställa t ex frågorna Vad är matematik? och Vilken matematikkunskap behövs i framtiden? Detta …

Read More »

Familjematematik – fördjupande texter

ExamensarbeteFöräldrasamverkan inom matematik – Hur skola och hem kan samverka för att stärka elevens matematiska utveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Kristina Engström och Sezin Imamovic under höstterminen 2005 vid Lärarhögskolan, Stockholm. Läs examensarbetet >> Spelar föräldrasamverkan någon roll? – Om föräldrasamverkans effekter på barns matematikutveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av …

Read More »

Webbsidor enligt vår kategorisering

Adventskalendern: Problem och lösningar Aktuellt Dialoger om problemlösning, DPL Familjematematik Förskola, Små barn Förskoleklass Grundskola Gymnasium Kängurun Känguruproblem Klassrum Kompetensutveckling Konferenser Krypto Månadens problem Matematikverkstad Nämnaren Nämnaren på nätet NOMAD: Se menyn Tidskrifter -> NOMAD Nyanlända Nyförvärv: Under arbete. NOMAD-artiklar: Endast prenumeranter NOMAD-artiklar: Open Access Nämnaren-artiklar: Open Access Problemavdelningen Programmering Publikationer Se menyn Samhälle Seminarium …

Read More »

Föräldrabroschyrer

I samband med produktionen av boken Familjematematik, NämnarenTema 6, togs det, i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling, fram tre broschyrer, Barn och matematik. Dessa vänder sig till föräldrar med barn i förskola och förskoleklass. De har nu uppdaterats och skrivits om och även fått nytt bildmaterial. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken […]

Familjematematik – litteraturlista

Den litteraturlista med svenskspråkiga böcker som finns i Familjematematikboken presenteras även här och har även kompletterats med några titlar. För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så finns det att hämta kostnadsfritt här.

Förskola

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställninga förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta förmåga att urskilja, uttrycka, …

Read More »

Förskoleklass

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer. Läs mer >> Kartläggning av matematiskt tänkande Hitta matematiken – kartläggning av matematiskt tänkande genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt …

Read More »

nr 2, 2016

[…] Multirutor I detta nummer finns det flera artiklar som behandlar undervisning om multiplikation med areamodellen. Det gav oss anledning att plocka fram ett tärningsspel som finns i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan, ett Nämnarentema från 2004. Spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet Henrik Petersson I förra numret inleddes en artikelserie under temat […]

Kompetensutvecklingsmodeller

[…] Matematik från början – Förskolans matematik Matematik från början – Spetskompetens för förskolepedagoger Förskoleklass Matematikverkstad – grundkurs (8 dagar) Matematikverkstad – introduktionskurs (2 dagar) Nämnaren Strävorna Resursgruppsutbildning Familjematematik Fem inspirationsdagar för din matematikundervisning: Förskoleklass–skolår 4 Fem inspirationsdagar för din matematikundervisning 4-6 Fem inspirationsdagar för din matematikundervisning 7-9 Skolbibliotek Konferens: Läs- och skrivsvårigheter och lärande […]

nr 4, 2021

[…] Följande spel nämns: 3A3D Ettan 1A Tänk till tusen 2A3A Aktiviteter med kortlek Landsvägen finns i häftet Tärningar – spel, aktiviteter, problem Glupska grisen finns i boken Familjematematik Ett av spelen som presenteras i “Det går som en dans” finns här i en svensk variant. Positionshusspelet Keltiska knutar Roger Antonsen Keltiska knutar är en […]