Familjematematik

Familjematematik

I NCM-rapporten Hög tid för matematik beskrivs på sid 31 bland annat vikten av föräldrars engagemang i sina barns matematikutbildning. Där ges även förslag på satsningar som bör göras. Allt önskvärt är ännu inte gjort, men boken Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan problematiserar flera av förslagen och ger även exempel på hur samverkan […]

Familjematematik Read More »

Boken Familjematematik

Här finner du kompletterande material till Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan. Till det avsnitt i boken som heter Kaffe med matte finns kommentarer, ledtrådar och lösningar. »»» Läs mer För att hitta föräldrar som gärna vill vara med i en planeringsgrupp är det en god idé att först bjuda in föräldrarna utan barn.

Boken Familjematematik Read More »

Föräldrabroschyrer

I samband med produktionen av boken Familjematematik, NämnarenTema 6, togs det, i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling, fram tre broschyrer, Barn och matematik. Dessa vänder sig till föräldrar med barn i förskola och förskoleklass. De har nu uppdaterats och skrivits om och även fått nytt bildmaterial. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i

Föräldrabroschyrer Read More »

Föräldraträff

På sidan 14 i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan beskrivs, under rubriken Planeringsgrupp, hur lärare kan inbjuda till en förberedande föräldraträff där inga barn är med. Nedan ges förslag på innehåll för en sådan träff. Starta träffen med att ställa t ex frågorna Vad är matematik? och Vilken matematikkunskap behövs i framtiden? Detta

Föräldraträff Read More »

Mer kaffe med matte

Under arbetet med Familjematematikboken valdes av olika anledningar en del Kaffe med matte-aktiviteter bort. Några av dessa presenteras på denna sida. Flytta knapp! Aktiviteten har en lite annorlunda lösning. En del uppfattar lösningen som klurigt rolig, andra som dum eller rent av idiotisk. Kanske finns det fler än en lösning? Flytta knapp! >> Hämta vid

Mer kaffe med matte Read More »

Gemensamma aktiviteter

I några av de gemensamma aktiviteterna i Familjematematikboken hänvisas till webben för fortsättning eller komplettering. Dyrbara ord Periodvis kommer det in nya förslag på 100-kronorsord och 200-kronorsmeningar. Ju fler som finns på listan, ju större utmaning att komma på nya! Se listorna >> Regnbågslogik med fyra kvadrater Hämta pdf >> Fyra i kvadrat Tom spelplan

Gemensamma aktiviteter Read More »

Familjematematik – fördjupande texter

ExamensarbeteFöräldrasamverkan inom matematik – Hur skola och hem kan samverka för att stärka elevens matematiska utveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Kristina Engström och Sezin Imamovic under höstterminen 2005 vid Lärarhögskolan, Stockholm. Läs examensarbetet >> Spelar föräldrasamverkan någon roll? – Om föräldrasamverkans effekter på barns matematikutveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av

Familjematematik – fördjupande texter Read More »

Familjematematik – länkar

Det finns projekt, organisationer, föreningar, utbildningar etc runt om i världen som på olika sätt arbetar med och lyfter fram Föräldrar – Barn – Matematik. Svenska länkar Föräldraguide till Mästerkatten På Gleerups hemsida kan du kostnadsfritt hämta hem en föräldraguide till matematikläromedlet Mästerkatten. Guiden finns både på svenska och andra språk för att underlätta för

Familjematematik – länkar Read More »